Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rapport om mediebevakningen av flyktingar och migranter

Svenska kyrkan har medverkat till att ta fram en rapport om hur medier rapporterar om flykting- och migrationsfrågor. Enskilda flyktingars berättelser lyfts sällan fram medan nationella politiska frågor dominerar rapporteringen.

Studie och samtal

Projektet, med namnet Refugees Reporting, har bestått av tre delar:

  • en studie av rapporteringen i sju europeiska länder,
  • samtal med flyktingnätverk och
  • samtal med journalister.

Rätt att tala i egen sak

Syftet med rapporten har varit att stärka flyktingars och migranters kommunikativa rättigheter:

  • att få tala i egen sak utan begränsningar
  • att porträtteras på ett korrekt sätt
  • att få dela med sig av sin egen berättelse

Rapporten syftar också till att starta en diskussion och inspirera till mer forskning. Målet är att skapa en bättre informerad debatt, där flyktingars och migranters röster hörs i medierna.

De har beställt rapporten

Bakom projektet Refugees Reporting står World Association for Christian Communication (WACC) och Churches Commission for Migrants in Europe (CME).

Läs rapporten