Ökad biståndsbudget en viktig signal

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan välkomnar den historiskt stora biståndsbudget som regeringen presenterat idag, där målet om 1 procent av BNI uppnås för första gången i den nya beräkningsmodellen.

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan Foto: Magnus Aronson/IKON

– Vi lever i en tid då behoven av såväl långsiktigt som humanitärt bistånd är stora, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan. Samtidigt skär många länder ner på biståndet eller låter säkerhetspolitiska intressen påverka biståndets inriktning. Därför är det extra viktigt att Sverige fortsätter att vara en globalt ledande aktör som låter de mänskliga rättigheterna stå i centrum för utvecklingsbiståndet. Det skickar också en viktig signal till andra biståndsgivare.

 Det svenska biståndet ger människor som lever i fattigdom och utsatthet förutsättningar att förändra sina liv. Vi ser en stor potential i de särskilda satsningarna på SRHR och hållbar utveckling.

Det svenska biståndet ger människor som lever i fattigdom och utsatthet förutsättningar att förändra sina liv.

 Att andelen biståndsmedel som används till flyktingmottagande minskar kraftigt, drygt 5 miljarder kronor är positivt ur biståndets perspektiv. Men det saknas fortfarande långsiktiga lösningar som värnar förutsägbarhet och planering både vad gäller insatser inom biståndet och Sveriges förmåga att ta emot flyktingar vid kriser.

– Vi ser fram emot att Sverige inom en snar framtid kan förena ett starkt bidrag till global utveckling med en generös flyktingpolitik, säger Erik Lysén.

 Svenska kyrkan ser också fram emot fortsatta samtal om biståndets inriktning, och om behovet av att inte låta viktiga satsningar på klimatinvesteringar och anpassning enbart finansieras från biståndsbudgeten.