Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny rapport: EU:s bistånd styrs alltmer av givarnas egenintressen

Idag på den internationella fattigdomsdagen publiceras AidWatch, civilsamhällets årliga granskning av EU:s bistånd. Rapporten som i år har rubriken ” EU Aid: a broken ladder?” har tagits fram av den europeiska plattformen för biståndsorganisationer, CONCORD Europa.

 

Rapporten visar att det utvecklingsbistånd som når mottagarländerna är oförändrat. Det totala biståndet har minskat något, samtidigt som en mindre andel används för flyktingmottagande eftersom möjligheterna att söka asyl i EU har försvårats radikalt. Några länder har ökat sina biståndsnivåer, bl a Frankrike, Sverige och Malta. Det kompenserar inte stora nedskärningar hos betydande givare som EU-institutionerna, Spanien, Ungern och Österrike. Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén kommenterar rapporten:

– I en omvärld där behoven växer och ansträngningarna för att nå de globala målen måste öka är det mycket bekymmersamt att EU:s samlade bistånd är 0,49 procent av GNI, en nivå långt ifrån EU:s eget mål på 0,7 procent.

– Än allvarligare är att alltmer bistånd styrs av givarnas egenintressen snarare än mottagarländernas behov och prioriteringar – tvärs emot de gemensamma principerna om hur ett effektivt bistånd ska genomföras. Utvecklingssamarbetet ska främja utveckling och fattigdomsbekämpning, inte vara ett redskap för EU:s säkerhetspolitik eller användas för att hålla människor borta från EU. Rapporten visar därmed mycket tydligt vilka frågor som står på spel i de nu pågående förhandlingarna om EU:s nya långtidsbudget.

Sverige sticker ut på ett positivt sätt i granskningen. Biståndsbudgeten är stor, mycket lite av biståndet är bundet, och en stor andel av stödet går till de mest utsatta länderna. Sverige satsar också mer än andra på jämställdhet – både som integrerad fråga och som eget område.

– Rapporten visar att Sveriges kommande regering har ett viktigt arv att förvalta att bygga vidare på. Inför valet uttryckte samtliga partiledare att biståndet ska fortsätta utgå från de internationellt överkomna principerna för utvecklingseffektivt. Detta är ett viktigt besked som visar att vi kan förvänta sig att Sverige, oavsett vilken regering som tillträder, fortsätter vara en stark röst för att EU:s bistånd ska utformas så att det bidrar så bra som möjligt till utveckling och fattigdomsbekämpning.

Läs hela rapporten