Meny

Nu finns kyrkohandboken på fem minoritetsspråk

Idag, den 2 april, publiceras kyrkohandboken på fem nationella minoritetsspråk – finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Officiellt tas de i bruk i gudstjänster runt om i landet på pingstdagen den 31 maj. 

Kyrkohandboken på fem nationella minoritetsspråk – finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska finns på svenskakyrkan.se/kyrkohandboken som pdf. 
– Nu har vi fått ännu ett redskap för att förnya och stärka gudstjänstglädjen i vår kyrka, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

- Jag vill uttrycka min uppskattning för detta idoga översättningsarbete och ser fram emot att få fira pingstdagens högmässa i Uppsala domkyrka med de nya översättningarna av vår kyrkohandbok. 

För barns identitetsutveckling och livsmod

– I den evangelisk-lutherska traditionen har språklig tillgänglighet alltid varit av vikt. Att kunna fira gudstjänst på sitt eget språk tror jag har stor betydelse, inte minst för barns och ungas identitetsutveckling och livsmod. 

Officiellt tas kyrkohandböckerna i bruk i gudstjänster runt om i landet på pingstdagen den 31 maj.

Upphovsrätt 

På grund av pågående förhandlingar kring upphovsrättigheter finns Gudstjänstmusik A i nuläget inte med i webbpubliceringen av översättningarna. Störst konsekvens får detta för den finska översättningen som innehåller hela kyrkohandboken, medan för de övriga fyra språken handlar det om ett urval. 

För verken i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2017 finns en återgivningsrätt, då de tidigare blivit publicerade i en statlig utredning (SOU). För översättningarna gäller inte samma rätt eftersom den aktuella musiken inte getts ut som ett myndighetsyttrande. 
De fem översättningarna finns även i det s.k. webbverktyget, där det går att göra färdiga agendor.
Det finns en introduktion och en e-utbildning till att arbeta med webbverktyget.