Grupp musiker och sångare sjunger i kyrkan.

Musik vårdar själen

Nyhet Publicerad

Toner behövs både i glädje och sorg. Musiken är viktig på bröllop och kanske ännu viktigare är den på begravningar.

I sorgen kan tonerna vara det enda sättet att möta sina djupaste känslor som är så svåra att klä i ord. Musiken kan släppa loss innefrusna tårar. Dock sker det inte med all musik. Det är givetvis individuellt vilken musik som öppnar och tolkar vår sorg.

Bach tröstade i sorgen

Jag kommer ihåg hur jag själv mitt i en stor sorg kunde inte lyssna något annat än Johann Sebastian Bachs musik. I hans musik fann jag både sorgens dissonanser och en sorts hopp – det var som om någon hoppades i mitt ställe tills marken bar igen. Det skulle vara intressant att forska mer kring vad det är i musiken som berör oss. Vad är det som får själen att darra? Är det den djupa basrösten, den klara sopranen eller flöjtens skira ton?

Bygger broar till minnen

Musik är också en brygga bakåt i tiden och den öppnar minnenas bulevard. När jag besöker äldreboenden märker jag att människor som drabbats av demens, kan sjunga en psalm utantill. Genom sångerna kan vi förflytta oss till barndomens landskap och samtala om allt det som man gjorde då och också om det som är viktigt i livet.

Det är stort att se vilken skillnad kända melodier kan göra speciellt när man får sjunga dem på sitt eget modersmål.

Det är stort att se vilken skillnad kända melodier kan göra speciellt när man får sjunga dem på sitt eget modersmål.

Anna Toivonen

Ibland funderar jag dock hur det blir när vi inte längre har gemensamma psalmer eller sånger, när varken barn eller ens vuxna kan sjunga gemensamma sånger. Traditionen försvinner om vi inte för den vidare. Kanske bor mor- och farföräldrar på en annan ort och föräldrarna inte har tid att sjunga med sina barn.

Församlingen är ett av ställen där man stöttar traditionen med gemensam sång.

Förklarar det svåra

Genom musiken kan vi förstå saker som annars kan vara svåra att förklara. Psalmer berättar om julens mirakel och Guds kärlek. Det som hände för två tusen år sedan blir åter levande genom musiken och orden i psalmerna.

J. S. Bach var en mästare när han tonsatte såväl julevangeliet som Jesu lidande i sina verk. I juloratoriet kan man ana korsets skugga i den stora glädjen. Även Martin Luther skrev texter till kända melodier och ”Ett barn är fött på denna dag” (Von Himmel hoch) blev bekant för många.

Den vackraste julsången

De vackraste julsångerna förmedlar kära minnen från barndomen och genom sångerna kan vi stanna en stund i vårt barndomshem långt borta i hemlandet. Alla minnen är givetvis inte endast vackra och härliga, men även beröringen med svåra minnen kan föra oss framåt när vi får dela dem med andra.

Allsångsstunderna De vackraste julsångerna har blivit något av en folkrörelse. Många ser det som en start på julfirandet. Förra året 2020, då vi inte kunde samlas att sjunga tillsammans, var det många som hittade De vackraste julsångerna på nätet. Där finns de även i år.

Anna Toivonen

BILD: Framsidan på De vackraste julsångerna. Alt från finsk julgudstjänst med de vackraste julsångerna. ”Bildtext: I en fullsatt Adolf Fredriks kyrka sjungs finska julpsånger.” Foto Johannes Frandsen