Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkostyrelsen har idag beslutat att överlämna skrivelsen Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018.

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Kyrkostyrelsen beslutade den 14 juni att överlämna Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018. 

KsSkr 2017:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Huvudvolym

Bilaga till kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2017:6 Musikvolym

KsSkr 2017:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I, inklusive relaterade dokument samt förslag till Kyrkohandbok 

 

– Kyrkostyrelsens beslut är ett viktigt steg i arbetet för en ny kyrkohandbok. Den processen har pågått i många år och engagerat i stort sett alla församlingar, och många fler som bidragit med erfarenheter och expertis, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

– Det känns både glädjande och väldigt stort att vi har tagit det här beslutet! Nu ser jag fram emot behandlingen i kyrkomötet, säger kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby Wedin.

Reservation

Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag, och en särskild mening lämnades (publiceras tillsammans med skrivelsen, se länk ovan).

Tidplan

Kyrkomötets läronämnd behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 30-31 augusti och avger därefter sitt yttrande till kyrkomötet.

Beslut i frågan om ny kyrkohandbok fattas under kyrkomötets session II, 20-23 november.

Ärendet behandlas dessförinnan i kyrkomötets gudstjänstutskott under session I, 3-6 oktober. Gudstjänstutskottet har också fått extra tid till förfogande och kommer att mötas vid två tillfällen redan före första sessionen, 20-21 september samt 2 oktober.

Läs mer:

Revisionsgruppens förslag och övrigt kyrkohandboksarbete