Foto: Magdalena Martin /Ikon

Insamlingsperiod för utlandskyrkan

Under oktober månad pågår insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet. I år är gåvorna extra välkomna, då församlingarna utomlands haft en tuff period på grund av coronapandemin.

Just nu ber vi om gåvor till Svenska kyrkan i utlandet. Gåvorna är extra välkomna, efter ett tufft år för utlandskyrkans församlingar, som själva bekostar en stor del av sin verksamhet. På grund av coronapandemin som drabbat stora delar av världen, har intäkterna minskat drastiskt. 

Två rikskollekter tas upp, 4 oktober och 31 oktober, där intäkterna går till diakoni i Svenska kyrkan i utlandet.

Foto: Svenska kyrkan i Berlin

Pamela Garpefors är kyrkoherde i Berlin. Hon berättar att telefonkontakterna och samtalen har ökat i år:
– Det är viktigt att få samtala om livets utmaningar på sitt eget språk. Skolorna var helt stängda i två månader och vardagsrutiner sattes ur spel. Människor är varslade, en del har inget jobb alls. Vi har kunnat möta människor som verkligen inte mår bra. Vi har firat gudstjänst i församlingens park och dessutom sänt digitalt. Öppna förskolan och syföreningen har mötts i parken. Telefonkedjor fortsätter och omsorgen om varandra är mycket stor.

Situationen i Svenska kyrkan i Berlin liknar den situation som många andra utlandsförsamlingar upplevt. Pamela berättar:
– Vi har förlorat drygt 500 000 kronor i inkomster från caféet och på inställda besök från exempelvis konfirmandgrupper, och på företagsevenemang. Vi har gjort allt för att minska på utgifterna. Vi är mycket tacksamma för de gåvor vi erhållit, det betyder oerhört mycket!

Så här kan du stötta

Det finns flera sätt att ge till Svenska kyrkan i utlandet. Du kan alltid öronmärka din gåva så att den går till en speciell församling.

Plusgiro: 90 16 03-1
Bankgiro: 901-6031
Swish: 9016031
Här kan du läsa mer om olika sätt att ge en gåva.

Ladda ner kollektvädjan

Här kan du ner kollektvädjan för rikskollekt 4 oktober (pdf)
Här kan du ner kollektvädjan för rikskollekt 31 oktober (pdf)

Beställ material från Svenska kyrkans webbshop

Det finns en hel del gratismaterial som berättar om Svenska kyrkan i utlandet, exempelvis affischer, visitkort och profilprodukter. Detta beställer du från Svenska kyrkans webbshop.

 

Hälsning från biskop Thomas

Biskopen i Visby stift har ett särskilt tillsynsansvar för Svenska kyrkan i utlandet. Se hans hälsning inför insamlingsperioden.