Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 20-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel.

I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande. Nästa år är det 20 år sedan Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999, då grunderna för EU:s asyl- och migrationspolitik lades. Uttalandet har sin grund i det omfattande arbete som kyrkorna bedriver för och med människor på flykt runt om i Europa. Att välkomna främlingen och värna om den som behöver skydd och stöd är ett uttryck för kristen tro och för det arv som format Europa. 

– Med uttalandet vill vi uppmana till engagemang för säkra flyktvägar som räddar människoliv, och rätten till att få sina behov av skydd prövade. Det handlar om ett solidariskt mottagande där alla bidrar med det de kan genom ett välkomnande och inkluderande samhälle, och ett värdigt och respektfullt samtalsklimat, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Uttalandet överlämnades igår av företrädare för Churches’ Commission for migrants in Europe (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CEC) till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, med ansvar för dialog med religiösa och konfessionslösa organisationer.

Ta del av hela uttalandet här.