Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erik Lysén invald i ACT-alliansens styrelse

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, har idag valts in i styrelsen för ACT-alliansen, världens största kyrkliga biståndsallians. Ny ordförande blev Birgitte Qvist Sørensen, generalsekreterare för danska Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid). Den nya styrelsen valdes under den pågående generalförsamlingen i Uppsala.

– Svenska kyrkan har ett stort åtagande inom ACT-alliansen. Det känns både ansvarsfullt och inspirerande att nu få vara med i det styrande organet också, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Under generalförsamlingen i Uppsala, den tredje i ordningen, har drygt 350 delegater samlats till gudstjänster, samtal, debatter och formella möten.

Som allians tror vi på gemensamma globala åtaganden och ansträngningar för att möta världens utmaningar.

Generalförsamlingen är ACT-alliansens högsta beslutande organ och möts vart fjärde år. Årets generalförsamling har bland annat beslutat om alliansens globala strategi för åren 2019-2026. Strategin är en vägledning för det gemensamma arbetet i frågor som klimaträttvisa, jämställdhet, fred, migration och humanitära insatser.

– I år har ACT:s medlemmar tydligt uttalat att vi, i dialog och respekt för varandras åsikter, att vi ska arbeta för genusrättvisa.

Erik Lysén ser fram emot de kommande årens arbete inom ACT-allliansen, som han menar spelar en allt viktigare roll när aktörer i allt fler länder världen över verkar för protektionism och nationalism:

– Som allians tror vi på gemensamma globala åtaganden och ansträngningar för att möta världens utmaningar i fråga om mänskliga rättigheter, demokrati, klimatförändringar och människor på flykt. Tillsammans vill vi skapa hopp genom att agera tillsammans, just det som årets tema för generalförsamlingen lyfter: ”Hope in action”.