Foto: Mikaela Taffo

Earth hour

Nyhet Publicerad Ändrad

En möjlighet för oss alla att stanna upp en stund, och tillsammans med andra reflektera kring den utmaning vi står mitt uppe i och som handlar om vår gemensamma framtid. 

Earth Hour är en av världens största miljömanifestationer, som uppmanar hushåll och företag att under en timme släcka ljusen. 2019 så infaller Earth Hour 30 mars klockan 20.30–21.30

Earth Hour är ett tillfälle när folk över hela världen släcker ner ljusen under en timme för att påminna varandra om att vi drastiskt behöver minska vårt ekologiska fotavtryck.  Effekten, att offentlig belysning släcks ner och hur individer och organisationer uppmärksammar Earth Hour, är imponerande. Lampor släcks – och hoppet tänds!  

I Svenska kyrkans församlingar, runt om i landet, har under årens lopp olika initiativ vuxit fram under Earth Hour.  Kyrkolokalen är ofta ett perfekt ställe för att släcka ner och gemensamt tända levande ljus att samlas kring. Ofta sker det tillsammans med andra lokala aktörer där Svenska kyrkans rum används för att skapa samvaro och tillfälle för reflektion kring klimatfrågan.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda2030

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål. De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans arbete med hållbarhetsmålen.