Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Debattartikel: Viktigare än någonsin att arbeta mot våld mot kvinnor

I en tid då jämställdhet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter systematiskt ifrågasätts och motarbetas, är det viktigare än någonsin att stödja de organisationer som jobbar mot våld inom nära relationer. Vi uppmanar Sveriges kommande regering att bevara och stärka det stöd som ges till jämställdhet, demokratiutveckling och civilsamhällesorganisationer i Latinamerika. Det skriver Erik Lysén och Georg Andrén i en debattartikel i Upsala Nya Tidning inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

I Latinamerika mördas i genomsnitt 12 kvinnor om dagen enligt FN. Det är den region där våld mot kvinnor och sexuellt våld i nära relationer är mest utbrett. Detta vill Svenska kyrkan och Diakonia uppmärksamma inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november.

Regionen har även de högsta nivåerna av tonårsgraviditeter. Flickor och kvinnor har dålig tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – till exempel sexualupplysning, preventivmedel, mödravård och tillgång till laglig och säker abort.

De senaste femton åren har konservativa krafter som motverkar kvinnors rättigheter vuxit lavinartat i Latinamerika. Dessa aktörer ifrågasätter jämställdhet och anklagar de individer och organisationer som arbetar för det för att vara samhällsomstörtande och vilja söndra kärnfamiljen.

I Brasilien har den nyvalde presidenten öppet uttalat sig mycket kvinnofientligt. I Paraguay har utbildningsministeriet förbjudit referenser till genus i alla läromedel. Länder som Nicaragua och El Salvador har en abortlagstiftning som kriminaliserar kvinnor – ett exempel på hur detta implementeras är domen mot årets Per Anger-pristagare salvadoranskan Teodora Vásquez som satt fängslad i 10 år för ett missfall. När Colombia folkomröstade om fredsavtalet 2016 drev konservativa aktörer en kampanj kring avtalets formuleringar om kvinnors och hbtq-personers rättigheter, som bidrog till att omröstningen slutade i ett nej.

(foto: martina Holmberg) och Erik Lysén (foto: Margnus Aronson).
Georg Andrén (foto: Martina Holmberg) och Erik Lysén (foto: Magnus Aronson).

Det är kvinnorättsorganisationerna, den feministiska rörelsen och hbtq-organisationerna som står upp emot de här attackerna, och det är de som driver jämställdheten framåt i Latinamerika. I det nuvarande politiska klimatet är deras kontakter med och stöd från omvärlden helt avgörande för att de ska kunna fortsätta kampen.

Många kyrkor finns med bland de som blockerar kvinnors rättigheter och jämställdhet i Latinamerika. Av den anledningen – och eftersom en majoritet av Latinamerikas befolkning identifierar sig som kristna – är de progressiva kyrkor och trosbaserade organisationer som istället arbetar för att förändra patriarkala normer och ojämlika maktförhållanden mycket viktiga.

Våldet mot kvinnor har strukturella orsaker, som bygger på ojämställdhet och diskriminering. Diakonia och Svenska kyrkan arbetar långsiktigt tillsammans med våra partnerorganisationer – kristna såväl som sekulära – för att motverka våld i nära relationer. Det handlar om att både stärka kvinnors rättigheter och om att förändra mansroller och normer.

Sverige har länge verkat för varaktig fred och demokratisk utveckling i regionen, inte minst genom starkt stöd till jämställdhetsarbete. Men numer har mycket av det svenska biståndet till Latinamerika i likhet med många andra länders stöd fasats ut. Vi menar att i en tid då jämställdhet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter systematiskt ifrågasätts och motarbetas, är det viktigare än någonsin att stödja de organisationer som jobbar mot våld inom nära relationer och för SRHR och kvinnors politiska deltagande. Vi uppmanar Sveriges kommande regering att bevara och stärka det stöd som ges till jämställdhet, demokratiutveckling och civilsamhällesorganisationer i Latinamerika.

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia
Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

Läs artikeln även på UNT.se