Tuula Polojärvi står i rosa mössa framför en tegelvägg och ler in i kameran.
Foto: Magnus Dahlquist

Därför är jag medlem

Nyhet Publicerad Ändrad

Tuula Polojärvi berättar om varför hon är medlem och aktiv i Svenska kyrkan.

Gillar sverigefinsk gemenskap

- Jag är medlem för att Svenska kyrkan är den enda kyrka i Sverige vars medlem jag skulle vilja vara. Det är kanske därför att kyrkan har samma åsikter i många frågor som jag själv har. Jag gillar också att vi har sverigefinsk församlingsverksamhet och egen gemenskap. Jag tycker om att delta i gudstjänster på finska och lyssna på predikningar och allt annat på finska.

Vill jobba i kyrkan

- Nu studerar jag på Hjo folkhögskola i en kyrklig grundutbildning under ett års tid. Där pluggar jag kyrkohistoria, liturgi och nya och gamla testamenten. Utbildningen är på svenska men jag önskar att eventuellt kunna jobba i framtiden i Svenska kyrkan, helst i sverigefinska sammanhang. Jag hoppas att sverigefinsk verksamhet finns kvar även i framtiden, även om många deltagare i dag är äldre. Jag hoppas att även yngre människor skulle komma med i verksamheten.