Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

ACT-alliansen möts i Uppsala

Den 27 oktober samlas ACT-alliansens generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT är en av världens största biståndsallianser. Bland gästerna finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

Ungdomsförmöte

Under fredag och lördag den 26-27 oktober, träffas 30 ungdomsdelegater för ACT:s Youth Community of Practice (CoP), som är en arbetsgrupp med unga från ACT-alliansens medlemsorganisationer. De arbetar för att stärka de ungas representationen inom ACT-alliansen och ungas perspektivet i det arbete som alliansens medlemmar bedriver. De ska också en viktig del i att bygga en starkare allians för framtiden.

Medverkande: Svenska kyrkan representeras av Ageravolontären Joakim Friberg från Stockholm.

Migration och integration Uppsala och Stockholm

Under söndagen bjuder Svenska kyrkan och Diakonia deltagarna på möjligheten att få uppleva kyrkans arbete kring migration och integration i ett europeiskt sammanhang. Deltagarna kommer att åka på studiebesök i församlingar i mälardalen. Det ger också möjlighet att lära känna en bit av värdlandets sammanhang.

Engagemang för jämställdhet

ACT-alliansen har ett starkt engagemang för jämställdhet. Den 28 oktober lyfts frågan om trosbaserade organisationers roll i jämställdhetsarbetet i ett panelsamtal klockan 13:30-16:00. Panelsamtalet och efterföljande presskonferens kan alla följa live via youtube.

Medverkande: Phumzile Mlambo-Ngcuka, högsta chef för FN-organet UN Women, Rudelmar Bueno de Faria, generalsekreterare för ACT-alliansen och ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Arbetet med Agenda 2030

Dagen efter, den 29 oktober kl 11:30-13.00, handlar det om trosbaserade organisationers roll i arbetet med Agenda 2030. Detta kan följas live via youtube.

Medverkande: Amina Mohammed, FN:s vice generalsekreterare, Carin Jämtin, generaldirektör för Sida, Isabella Lövin, biståndsminister, Olav Fykse Tveit,  generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd och Rudelmar Bueno de Faria, generalsekreterare för ACT-alliansen.

JOINT DAY: EKUMENISK DIAKONI OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Den 1 november är en gemensam dag för ACT och Kyrkornas världsråd, då konferenserna överlappar varandra. Dagen handlar om samverkan kring ekumenisk diakoni och hållbar utveckling.

 Följ oss under ACT-generalförsamling 

Instagram här får du följa mötet och deltagarna via bilder 

Twitter  här uppdaterar vi dagligen när det händer något

Opinionsbloggen här kommer det dyka upp små rapporter under veckan

Livestream från mötets höjdpunkter kan du följa direkt hemifrån

#ACTGA2018 är mötets hashtag 

om ACT-alliansen

… det största nätverket av protestantiska och ortodoxa kyrkor och trosbaserade organisationer som arbetar med humanitär hjälp, utveckling och påverkansarbete.

… 147 medlemsorganisationer i över 125 länder över hela världen. Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i det så kallade globala syd, en fjärdedel i det globala nord.

… många ACT-medlemmar arbetar med långsiktigt utvecklings- och påverkansarbete. Vid en katastrof ställer de snabbt om arbetet för att möta de behov som katastrofsituationen kräver. Efter den akuta fasen arbetar ACT-alliansen för återuppbyggnad för att förebygga nya katastrofer.
 
... Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar i alliansen och värdar för generalförsamlingen i Uppsala.
 
Generalförsamlingen är ACT-alliansens högsta beslutande organ. Den består av företrädare från alla medlemsorganisationerna och möts vart fjärde år. Generalförsamlingen väljer bland annat styrelse, reviderar stadgar och beslutar om strategisk inriktning för ACT-alliansen.