Skogsvilan är invigd

Nyhet Publicerad

Fredagen den 13 september invigdes nya ceremonilokalen på Skogskyrkogården i Nybro

Fredagen den 13 september invigdes Skogsvilan, den nya ceremonilokalen på Skogskyrkogården. 

Kyrkorådets ordförande Astor Karlsson

Kyrkorådets ordförande inledde med att hälsa välkommen och berätta om bakgrunden till den nya byggnationen. När Skogskapellet inte längre uppfyllde arbetsmiljökraven påbörjades planeringen av ett nytt bårhus. Därtill kom en ny lokal för ceremonier, men också en serveringsdel med kök. Skogsvilan är avsedd för både kyrkliga och borgerliga ceremonier. 

Kommunalrådet Christina Davidson förklarade Skogsvilan invigd efter ett tal om kyrkans plats i samhället och om att lokalen levde upp till ledorden vackert, stillsamt, modernt och värdigt.

Förra året utlyste kyrkorådets arbetsutskott en namntävling om vad den nya ceremonilokalen skulle kallas. 31 unika namnförslag kom in och namnet Skogsvilan valdes enhälligt. Förslagsgivaren heter Håkan "Molle" Molin. Han berättade under sitt tal om att han såg namntävlingen, tog sin motorcykel och körde ner till kyrkogården och funderade. Han kom på att många i släkten vilade där - Skogsvilan!

Håkan "Molle" Molin gav förslaget till namnet Skogsvilan

Före byggnationen utlyste kyrkorådet en arkitekttävling. Den vanns av Atrio arkitekter, Kalmar. Byggherre blev O.G. Ohlsson, Nybro.

Johan Lunde, arkitekt från Artrio, tackade för ett gott samarbete med beställare och entreprenörer. 

Fastighetsansvarige Stefan Henrixon överlämnade en symbolisk nyckel i form av en tagg till kyrkoherde Lars Ström. 

Invigningen avslutades med rundvandring och mingel.

Öppet hus för allmänheten hölls under fredag eftermiddag och lördag förmiddag. Många var nyfikna på den nya lokalen och det var välbesökt under båda dagarna.