Vill du se och lyssna på påskens budskap?

Nyhet Publicerad Ändrad

På youtube finns en betraktelse från Palmsöndagen, skärtorsdagsandakt, de nio läsningarna från Långfredagen, och Påskdagens gudstjänst att se och lyssna på. Klicka på länken nedan: