Vi söker Kyrkoherde i Nybro pastorat

Nyhet Publicerad Ändrad

Som kyrkoherde i Nybro pastorat kommer du in i en väl fungerande verksamhet, men pastoratet står inför en förändringsprocess. Det finns ett gott samarbete mellan den nuvarande kyrkoherden och kyrkorådet, och en tydlig ansvarsfördelning. I nuvarande ledningsgrupp ingår arbetsledande diakoner, kyrkogårdschef, administrativ chef och fastighetsansvarig.