Ungdom

Nyhet Publicerad Ändrad

Här presenteras verksamheten för ungdomar från klass 6 och uppåt

Våra två ledord är trygghet och gemenskap.

Koolingarna heter den grupp du är välkommen till när du går i 6:e klass. Man träffas 3 gånger per termin (torsdagar) och då pratar, pysslar, bakar och fikar man. Inbjudan skickas till alla vi har adress till.

När du har gått ut årskurs 6 är du välkommen på Kollo. Veckan innan skolan börjar har vi kollo på Öland. Syftet med kollo är dels att blivande sjuor i pastoratet ska ha möjlighet att lära känna varandra och att de ska få avsluta sommaren på roligt och uppbyggligt sätt. På kollot leker vi, samtalar om tro och liv och har kul tillsammans.

Möjligheten att träffas fortsätter efter kollot då alla som går i årskurs 7 inbjuds till ”Kompisarna”, (till dem vi har adress till). I kompisarna, som träffas en torsdag i månaden möts sjuor från alla våra tre högstadieskolor. Vi gör saker gemensamt, men du kan också välja olika hörnor som t ex baka, pyssla och pysa. Pysa är det ord vi använder i vårt ungdomsarbete för att beskriva när vi sitter tillsammans i våra grupper och bara samtalar om tro och liv. Det som genomsyrar alla våra grupper är att vi lägger stor tonvikt vid måltiden. Under måltiden får vi förstås äta gott men framför allt samtala och mötas.

När du går i 8:an inbjuds du till konfirmandläsning. Vi har tre alternativ; Sandbergsgruppen; som ses varje tisdag på Sandbergs konditori och bara har frivilliga läger, Måltidsgruppen som ses varannan torsdag, där måltiden och samtalet är centralt och Lägergruppen som i huvudsak ses på kortare och längre läger.

Efter konfirmationen erbjuds alla att fortsätta gemenskapen i pastoratets stora ungdomsgrupp ”Kamraterna”. Kamraternas gemenskap kan beskrivas mer som en kommunitet där vi på våra läger äter, ber och bara är tillsammans. Naturligtvis händer det mycket mer när Kamraterna ses, men mycket av det som händer är frivilligt. Kamraterna erbjuds att få följa med på konfirmandläger där de delar konfirmandens liv, äter och bor och är med konfirmanderna på dagarna som stöd och kamrat. Kamraterna har också egna läger. Grunden i Kamraternas gemenskap är att leva tillsammans på läger hemma i pastoratet eller på andra platser i Sverige eller utomlands, ex. Taize. Varje söndag under terminerna ansvarar kamraterna för en mässa, den så kallade Johannesmässan som firas i Nybro kyrka kl.18.