Foto: Staffan Holmqvist

Sönd 18 okt 19 e Trefaldighet

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen att fira gudstjänst!

Nybro kyrka 10.00 Högmässa
Hälleberga kyrka 10.00 Gudstjänst - Hällebergakören
Bäckebo kyrka 11.00 Högmässa 
Madesjö kyrka 14.00 Enkel mässa med bönevandring 
Örsjö kyrka 14.00 Gudstjänst med Små & Stora - Hemliga klubben, Bibelutdelning
S:t Sigfrids kyrka 16.00 Högmässa
Nybro kyrka 18.00 Johannesmässa