Klockorna ringer kl 17.00

Nyhet Publicerad

I många av våra kyrkor ringer kyrkklockorna i tre minuter varje dag klockan 17.00

I dagsläget har vi inga offentliga gudstjänster eller annan verksamhet igång men trots detta kommer våra klockor inte att sluta ringa. I många av kyrkorna rings det tre minuter varje dag klockan 17.00 . Klockornas mäktiga ljud påminner oss om att stanna upp en stund och be. 
Be din bön för all sjukvårdspersonal, alla ensamma, de som är oroliga för både sina nära och för sina arbeten Be en bön för dem som är sjuka. Glöm inte att be för dig själv!
Klockornas klang kallar oss samman till gemensam bön men på olika håll.

En bön från Biskop Fredrik:

Gud, bevara din värld.
Stöd och bär de svaga.
Ge kraft åt vårdpersonalen, vishet åt alla beslutsfattare.
Förvandla oro till omsorg, skänk tröst i sorgen och hopp inför framtiden.
Genom din son, Jesus Kristus. Amen