Information inför påsken

Nyhet Publicerad

Veckans information som publiceras i Barometern och Nybro Tidning torsdagen den 9 april

 Svenska kyrkan i Nybro deltar i samhällets strävan att fördröja coronavirusets spridningstakt och därför firas för närvarande inga offentliga gudstjänster i vårt pastorat. Kyrkans klockor kommer dock att fortsatt ringa på utsatt gudstjänsttid och någon närvarar i kyrkorummet - i bön för världen, lokalsamhället och oss själva. Delta gärna i denna bön från ditt hem. 

Vi sänder istället på Långfredag och Påskdag gudstjänst klockan 18.00 via Radio Nybro på frekvens 98.1 MHz. Påskdagens gudstjänst finns också som video på pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/nybro, samt på pastoratets facebooksida Svenska kyrkan Nybro pastorat. 

Dop, vigslar och begravningar som bokats eller bokas genomförs, utifrån det läge som just nu råder, som planerat. 

Du som är i behov av hjälp med inköp eller längtar efter någon att prata med kan ringa kommunens tel. nr. 0481-458 01. Nybro pastorat organiserar hjälpen som ideella medarbetare från Svenska kyrkan och lokala idrottsföreningar utför. 

Våra präster och diakoner finns som vanligt för enskilda samtal och själavård. 

I våra kyrkor ringer också klockorna varje dag 17.00 som en påminnelse om att be för sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Våra kyrkor är också öppna dagligen mellan 08.00-15.00 för enskild andakt och stillhet. 

Tel. 0481-429 00, nybro.pastorat@svenskakyrkan.se
(expeditionen i Ansgargården, Nybro stängd för fysiska besök)