Ansgarskören

Nyhet Publicerad

Körkillar och Körtjejer är vanliga killar och tjejer om får vara med om ovanliga saker!

Sången

Sången tar dig ut på resor och läger där du får träffa sångare i olika åldrar från  olika delar av södra Sverige. I Ansgarskören får du vara med om stora konserter, sjunga i det lilla sammanhanget, sjunga i stora kyrkor och samarbeta med gästande musiker. Vi sjunger nutida musik och ”pärlor” med rötter flera hundra år tillbaka i tiden, allt noga genomtänkt för den åldersgrupp som sjunger. Under hösten kommer vi bl.a. att medverka vid ”Världensbarn galan” i Madesjö samt vid den uppskattade ”Luciahögtiden” i Nybro kyrka. Bilden ovan från Barnkördag i Nybro 2018

Utbildningen

I kören får du en rejäl musikutbildning – gratis. Här tränar du din röst, din musikalitet och kreativitet, din förmåga till fokus och samarbete. Här lär du dig musikteori: begrepp, notkunskap. Du övar rytmläsning och Solmisation -ett musikens teckenspråk som hjälper dig att sjunga rätt toner och att se hur de hör samman. Körsång är dessutom en bra språk- och lästräning och under pysselstunden övas finmotoriken.

Gemenskapen

Ansgarskören är en kör för killar och tjejer mellan 6 år (F-klass) och 13 år. I kören behöver sjuåringen och tolvåringen varandras musikalitet, vänskap och fokus. Killarna och tjejerna tar hand om varandra, lär av varandra och hjälper varandra att utvecklas.

 

Kören i kyrkan

Ansgarskören är en del av Svenska kyrkan i Nybro och Madesjö församlingars körverksamhet och sjunger regelbundet i gudstjänster.

 

Att börja i kören

Hos oss får du som gillar musik chansen att utveckla din musikalitet och sångröst i en trygg och kreativ miljö. Kören repeterar varje vecka och det förväntas närvaro på både repetitioner och framträdanden. Körsång är en ”lagsport” där alla är lika viktiga för att ”laget” ska fungera. Man anmäler sig och därefter träffas körsångare tillsammans med 1 vårdnadshavare och körledare en gång under ca 10-15 min. De tre första gångerna på terminen är ”prova –på” tid därefter bestämmer man sig om man vill vara med.

 

Hur är körens verksamhet uppbyggd

Övning en gång per vecka. Uppsjungning 4-6 ggr / termin fördelat på gudstjänster och konserter.Vid övningarna delas gruppen i två alternativt tre grupper. Varannan vecka uppdelning A och varannan vecka uppdelning B. Varje körsångare får ett tydligt schema med datum där det står vilket som gäller för aktuell vecka. Denna uppdelning görs för att på bästa sätt möta de olika åldersgrupperna och för att stärka pojkarnas sångliga identitet.

A: Kören delas i två grupper.
Grupp små: F-klass- år 2 Grupp Stora: från år 3 och uppåt.
10 min Gemensam uppvärmning.
35 min Små: sång/teori             Stora: pyssel
35 min Stora: sång/teori           Små: pyssel  
10 min Gemensam avslutning

 

B: Kören delas i tre grupper:
Pojkar (oavsett ålder), Små flickor, Stora flickor
10 min Gemensam uppvärmning
25 min Pojkar själva                  Små flickor pyssel     Stora flickor teori
20 min Små flickor                     Stora flickor pyssel   Pojkar själva teori
25 min Stora flickor                   Pojkar själva pyssel   Små flickor teori
10 min Gemensam avslutning

 

Några frågor och dess svar:

1.Mitt barn är yngre än sex år, kan hon/han ändå börja?

Är ditt barn yngre finns det annan kör för henne/honom. Med sex år menas förskoleklass. Endast undantagsvis låter vi yngre barn börja. Visserligen är mognad individuell men det är en poäng att vara i ungefär samma ålder då barnen även träffas i andra sammanhang åldersindelat

 

2. Sjunger ni ofta i kyrkan?

Kören deltar ungefär 2-3 ggr på höstterminen och 3-4 på vårterminen på söndagens gudstjänst. Oftast i ”Himlaliv” som är en gudstjänst anpassad för barn. När dessa tillfällen äger rum framgår av terminsschemat.

3. Varför har ni börjat med anmälan?

Vi har alltid önskat att man ska anmäla sig innan så det är inget nytt. Anmälan är bra för både dig och oss. Planeringen inför gruppen blir lättare om vi vet vilka vi möter och ditt barn kan få en bättre upplevelse

4. Varför vill ni träffas?

För att skapa en trygg miljö för körsångaren är det viktigt att veta hur, var och på vilket sätt en körövning går till. Ditt barn och du har möjlighet att bekanta er med körledaren och ev någon av de andra ledarna, samt kan ställa de frågor du/ni har. När terminen börjar är det en icke okänd plats och ledare som körsångaren möter. Träff med ledare sker kontinuerligt efterhand som anmälningar kommer in.

5. Vilken tid och dag övar ni?

Övningsdag är tisdagar varje vecka kl.17.00-18.30 i Ansgarsgården, Nybro, med början den 25 aug 2020.Eventuella avvikelser från övningstiden samt översikt över hela terminen gällande uppsjungningar står i terminsöversikten som man får efter anmälan.

6. Har man speciell körklädsel?

Ja, vi har mörka enfärgade byxor/jeans eller kjolar samt enfärgad vit skjorta/blus/tröja utan tryck.

Anmälan

Frågor; Körledare Inga-Lill Gustafsson 0481-42913, sms 070-215 97 34 eller per mail inga-lill.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Anmälan öppen till den 1 augusti 2020