Du kan bli vår fastighets- och kyrkogårdschef

Din profil:
Vi söker dig med rätt kompetenser och erfarenheter och som har utbildning inom relevant område. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet där personal-, ekonomi-, och arbetsmiljöansvar ingått samt erfarenhet från att driva fastighetsfrågor i byggprojekt. Erfarenhet av arbete inom begravningsverksamhet, inom parkmiljö eller liknande är meriterande.

Du känner dig hemma i kyrkans sammanhang och delar Svenska kyrkans värderingar. Du vill driva och vidareutveckla verksamheten inför framtiden. Arbetet bygger mycket på samverkan och samarbete, internt med församlingsverksamheten och förtroendevalda, och externt med branschorganisationer och myndigheter.

Du är en motiverande ledare. Du förser andra med de befogenheter som krävs för att nå verksamhetens mål och har förmågan att skapa engagemang, delaktighet och inspirera till arbetsglädje.

Du är kommunikativ och kan skapa goda relationer. Du har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift.

Dina arbetsuppgifter:
Som chef har du det övergripande ansvaret för planering och utveckling av våra kyrkogårdar samt drift och underhåll av pastoratets fastighetsbestånd. Du ansvarar för personal, verksamhet och ekonomi inom kyrkogårdsförvaltningen samt pastoratets fastigheter. I ditt arbetslag ingår en förman och 14 kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare, varav två vaktmästare som samordnar det dagliga arbetet. Under växtsäsong tillkommer ytterligare personal. Vaktmästarna utför skötsel av kyrkogårdar, lokalvård i kyrkor, församlingshem och ekonomibyggnader, samt tjänstgör vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Fastighets- och kyrkogårdschefen är direkt underställd kyrkoherden och ingår i ledningsgruppen.

Har du frågor om tjänsten hör av dig till administrativ chef Caroline Liljebjörn 0481-429 06 eller caroline.liljebjorn@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2024.

Nybro pastorat
Box 124
382 22 Nybro
nybro.pastorat@svenskakyrkan.se


Svenska kyrkan i Nybro bedriver verksamhet i hela Nybro kommun, med välskötta kyrkor och kyrkogårdar i Örsjö, Alsjöholm, S:t Sigfrid, Madesjö, Nybro, Kristvalla, Hälleberga, Bäckebo och Kråksmåla.
Nybro ligger mitt i glasriket, med närhet till Kalmar, Öland och Växjö.

Vi finns till för ca 20 000 invånare, varav ca 11 600 är medlemmar i Svenska kyrkan. Personalgruppen består av ca 50 anställda i olika yrkeskategorier.