Andreas Welinder, kantor

Hur länge har du arbetat inom kyrkan?

Jag började på Oskarshamns folkhögskola 1989 och tog min kantorsexamen 1992. Samma år började jobba som kantor i Aneboda församling, numera Lammhults församling.

Varför valde du att bli kyrkomusiker?

Jag har vuxit upp i både i frikyrka och i svenska kyrkan där jag sjungit i körer, spelat piano och orgel. Det som gjorde att jag tillslut började på utbildning för att bli kantor var egentligen en slump. Efter flera år med tungt jobb i restaurangbranschen var jag tvungen att omskola mig och plötsligt låg musiken där och lockade.

 

Vilken utbildning krävs för att bli kyrkomusiker?

För att jobba som kyrkomusiker eller musiker i kyrkan kan man vara antingen kantor eller organist.

Utbildningarna har ändrats under åren men kantorsutbildningen ges både på musikhögskola och vid vissa folkhögskolor och är en kortare utbildning på en lite lägre nivå.

Organisten har en högre utbildning från musikhögskola med mera djup och bredd.

Vad är det bästa med att arbeta inom Svenska kyrkan?

Det bästa och samtidigt det svåraste är alla möten med människor i väldigt olika situationer.

Har du några råd eller tips till den som funderar på att bli kyrkomusiker?

Delta i församlingens olika grupper och gudstjänster så mycket du hinner. Besök andra församlingar för att få andra infallsvinklar. Även om man har en gemensam utbildning så finns det stor variation i innehållet i olika musikertjänster. Att jobba som kantor/organist innebär så mycket mera än att spela och sjunga. Ta kontakt med kantorer och organister och fråga om allt som du funderar på.

Ta alla tillfällen att hoppa in som vikarie eller som extramusiker i olika sammanhang.