Ny överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen

Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen har undertecknat en nationell överenskommelse om ökad samverkan. Syftet är att fler människor ska få hjälp att komma ut i arbetslivet via Svenska kyrkans församlingar.

Redan nu finns på många håll i landet ett samarbete på lokal nivå mellan Svenska kyrkans församlingar och Arbetsförmedlingen. Den nya nationella överenskommelsen ska ytterligare stärka det arbetet.

– Svenska kyrkan har en stor potential att erbjuda verksamheter som förbereder för arbetslivet. Att vi nu stärker samarbetet med Arbetsförmedlingen innebär ett viktigt steg i arbetet med att säkra så att verksamheterna håller den kvalitet som krävs, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare i Svenska kyrkan.

Överenskommelsen är ett led i Svenska kyrkans pågående satsning på grupper som står långt från arbetsmarknaden, Mer än jobb – Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet.
Bakom den står Svenska kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i samarbete med Arbetsförmedlingen. Utgångspunkten är att Svenska kyrkan vill ta ett större ansvar som välfärdsaktör och jobba långsiktigt för att människor ska kunna försörja sig själva. Satsningen riktar sig särskilt mot grupper som i dag står långt från arbetsmarknaden, såsom unga, funktionshindrade och nyanlända.

– Det här är ett bra initiativ, vi ser fram emot att utöka samarbetet med Svenska kyrkan, som är en stor arbetsgivare. Alla krafter behövs om vi som samhälle ska bli framgångsrika med att etablera det stora antalet nyanlända som sökte asyl i vårt land förra året, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Kompetens kring arbetsrätt och kollektivavtal är avgörande för att de verksamheter som erbjuds ska fungera väl, säger Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Med den här överenskommelsen står vi ännu bättre rustade i det arbetet.

Verksamheter i Svenska kyrkans församlingar

På flera håll i landet har församlingar startat framgångsrika verksamheter som syftar till att öppna dörrar till arbetsmarknaden, med rehabilitering, arbetsträning och praktik under handledning. Verksamheterna sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

arbetstränar eller praktiserar i församlingen

S:t Johannes församling i Norrköping har språkkurser för nyanlända. Verksamheten sköts av personer som genom Arbetsförmedlingen arbetstränar alternativt praktiserar i församlingen, flera av dem är utrikesfödda. Se film från Norrköping

S:t Mary-modellen

Linde-Bergslags församling, Lindesberg,har skapat S:t Mary-modellen. Här bedrivs socialt företagande med ljustillverkning, handarbetsverkstad och bageri. Det som tillverkas säljs i den egna butiken. Se film om S:t Mary

 

satsar på socialt företagande

Katarina församling i Stockholm bedriver en verksamhet som bygger på Anonyma alkoholisters tolvstegsmodell. Församlingen satsar på socialt företagande och har bland annat byggt upp en kafé- och restaurangverksamhet med hjälp av praktikanter. Se film från Katarina församling