Kristi Återkomst

På söndag den 20 november är det domsöndagen, den sista söndagen i kyrkoåret. Detta firar vi med gudstjänst i Nosaby kyrka kl 11.00. Varmt välkommen!

Kanske tycker du att domsöndagen låter lite läskigt? Att det är då man skall få sin dom, eller att det i kyrkan skall predikas om den yttersta domen - om vilka som får komma till Gud och vilka som inte får det... 

Men visste du det att domsöndagen även kallas för Kristus konungarnas dag i andra samfund? Ett mycket mer positivt namn, som kanske säger mer om vad denna söndag egentligen handlar om.

Domsöndagen fick sitt namn 1921 och mellan 1942-83 hade denna söndag som tema: Ytterskta domen, där Kristus sågs som en sträng domare och att man gärna predikade om  det goda och det onda, vem som kom till Himmelen och vem som fick stå utanför. Men det gör man inte idag.

Från 1983 har domsöndagen som tema: Kristi återkomst och handlar mer om Kristus som försonare. Domsöndagen är en tid för eftertanke. Vi behöver ta ansvar för hur vi lever våra liv, bli påminda om döden men också om hoppet om något nytt och nya möjligeheter. I och med att Jesus vann över ondskan och döden, så ger Gud nytt liv åt sin värld, en värld utan ondska och förtryck.

Ordet dom på svenska kommer från fornsvenskans domber och betyder att avgöra en fråga. Det grekiska ordet för dom betyder kris. Jesus möter människan i krisens mitt, där utgången verkar hopplös. Men mitt i krisen vänder Jesus krisen till nytt liv, även om det kanske inte alltid är på det sätt som vi förväntar oss.

Domsöndagen är en tid för eftertanke. Vi behöver påminnas om döden, men också om Hoppet, om nya möjligheter, om en ny himmel och ny jord. Kristus har redan räddat oss när han tog på sig våra sönder och dömdes för vår skull. Genom Kristus har Gud visat sin Kärlek genom att ge Kärlek och evigt liv. 

Vi får även komma ihåg att ett frikännande är också en dom.