Våga prata om döden

En existentiell samtalsgrupp om vad som är viktigt i livets slut och de tankar och funderingar man ställs inför.

Begränsat antal deltagare. Anmälan till Iréne,  tel 044-13 20 75.

Ledare: Iréne Steimer, Äldrepedagog, Mötesplatserna och Marie Berg, Diakon, Nosaby församling.

För mer info