Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Torsdagsträffar

Välkommen på Torsdagsträff i Österslöv och Fjälkestad

Gamla prästgården i österslöv

Välkommen på underhållning och kaffe kl. 13.30.
Kostnad 30 kr.

  • Torsdagen den 12 september - Leif Winther pratar om ”En bisyssla”.

Kommande träffar: 10/10, 14/11, 12/12. Program kommer längre fram under hösten.

Fjälkestads kyrka

Välkommen på gemensam lunch, underhållning och kaffe.
Kostnad 50 kr.

  • Torsdagen den 5 september - Kören ”körglädje” från Åhus under ledning av Ulrika Welin.

Kommande träffar: 3/10, 7/11 och Julfest 5/12. Program kommer längre fram under hösten.