Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Torsdagsträffar

Välkommen på Torsdagsträff i Österslöv och Fjälkestad

Gamla prästgården i österslöv

Välkommen på underhållning och kaffe kl. 13.30.
Kostnad 30 kr.

  • Torsdagen den 12 september - Leif Winther pratar om ”En bisyssla”.
  • Torsdagen den 10 oktober - ”Tillsammans” med Bodil Wrangsjö och Ingela S Carlsson.
  • Torsdagen den 14 november - Bibeläventyr. Kom och se vad Natalia Strömberg, församlingspedagog och Ingela S Carlsson, kyrkomusiker visar och berättar för barnen i skolorna.
  • Torsdag den 12 december - Vi börjar i kyrkan kl. 12.00. Elever från Österslövs skola går Luciatåg för oss. Vi fortsätter sedan med lunch i Gamla Prästgården.

Fjälkestads kyrka

Välkommen på gemensam lunch, underhållning och kaffe kl. 12.00
Kostnad 50 kr.

  • Torsdagen den 5 september - Kören ”körglädje” från Åhus under ledning av Ulrika Welin.
  • Torsdagen den 3 oktober - ”Tillsammans” med Bodil Wrangsjö och Ingela S Carlsson.
  • Torsdagen den 7 november - ”Dansa min docka” Bodil Nilldoff visar, berättar och sjunger om sina dockor.
  • Torsdagen den 5 december - Julfest för Fjälkestads pensionärer. Vi inleder med gudstjänst och därefter bjuds det på julmat i det fina vapenhuset. Sång av Inge Birgersson från Åhus. Julfesten görs möjlig genom Stiftelsen Sigrid och Oscar Olssons donationsfond.
    Anmälan till pastorsexpeditionen senast torsdagen den 21 november på tel. 044-19 09 70.