Skriften "Om begravning"

Berättar hur begravning fungerar i Sverige. Finns på flera språk.

Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska.

Ladda ner

Om begravning på svenska
Om begravning på engelska
Om begravning på arabiska
Om begravning på finska
Om begravning på polska
Om begravning på bosniska/kroatiska/serbiska

Mina önskemål som eget dokument

Här hittar du Mina önskemål (finns även inuti Om begravning) där du enkelt kan fylla i hur vill ha det med det praktiska i samband med din begravning. 

Informationsskriften ”Om begravning” har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.