Pop-up Tonårskör

Ungdomskör från 12 år och uppåt

Sjunger på gudstjänsten några gånger per termin. Övar 1-2 gånger inför dessa gudstjänster.

Är du intresserad av att vara med eller har frågor kontakta vik organist Ingegerd på 0730-57 41 49 eller ingegerd.skaring@svenskakyrkan.se.