Foto: Leif Sturesson Carlsson

Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar. Vi har också flera olika körer - barnkör, tonårskör, familjekör och vuxenkör.

Kom och sjung!

Con Brio och Con Afetto: 5-12 år
Övar onsdagar kl 17-18

Pop-up Tonårskör: från 12 år 
Sjunger på gudstjänster några tillfällen per termin.
Övar 1-2 gånger inför dessa gudstjänster.

Allsångarna: Vuxenkör 
Övar tisdagar kl 10.30-12.00

Andrum: Vuxenkör 
Övar tisdagar kl 18.30-20.30

Familjekör 
Sjunger på gudstjänst några tillfällen per termin.
Övar 1-2 gånger inför dessa gudstjänster.

Ta gärna en titt på körerna under respektive flik!

Con Brio

Con Brio är en av församlingens barnkörer som vänder sig till barn i åldrarna 5-7 år

Con Affetto

Con Affetto är en av församlingens två barnkörer som vänder sig till barn i åldrarna 8-13 år

En blandad ungdomskör som sjunger inomhus.

Familjekör

Familjekören är för alla som vill sjunga; familjer, barn, ungdomar och vuxna.

Kören Andrum

Kören Andrum är vår blandade vuxenkör.

Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga

Pop-up Tonårskör

Ungdomskör från 12 år och uppåt