Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar. Vi har också flera olika körer, som sträcker sig över alla åldrar.

Kom och sjung!

Allsångarna: Vuxenkör 
Övar tisdagar kl 10.30-12.00

Andrum: Vuxenkör 
Övar tisdagar kl 18.30-20.30

YBASON gospel
Övar tisdagar 18.30-20.00 i Stora Salen i Församlingsgården i Nosaby.

Ta gärna en titt på körerna under respektive flik!

YBASON Gospel

Nu startar vi äntligen vår Gospelkör! Du är välkommen gammal som ung, van sångare eller ovan, kille som tjej!

Kören Andrum

Kören Andrum är vår blandade vuxenkör.

Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga