Foto: Leif Sturesson Carlsson

Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar.

Församlingen har två barnkörer: Con Affetto och Con Brio.
Traditionell kyrkokör: Andrum.
Vuxenkör för daglediga: Allsångarna

Ta gärna en titt på körerna under respektive flik!