Foto: Siri Jarl Bagewitz

Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar och svängig gospel. Vi har också flera olika körer, som välkomnar alla åldrar.

Kom och sjung!

Allsångarna: Vuxenkör för daglediga
Övar tisdagar kl. 10.30-12.00

Andrum: Vuxenkör, församlingens kyrkokör
Övar tisdagar kl. 18.30-20.30

YBASON gospelkör
Övar tisdagar 18.30-20.00

 

En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.

YBASON Gospelkör

Gospel och glädje hör ihop. Det är ett skönt gung, gemenskap och lovsång. Det engelska ordet gospel betyder evangelium som i sin tur betyder glatt budskap - och vi kan lova att det svänger när du sjunger!

Kören Andrum

Kören Andrum är församlingens kyrkokör.

Nosaby kör Allsångarna

Allsångarna

Kören Allsångarna är en vuxenkör för daglediga