Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar.

Vi är två kyrkomusiker som ansvarar för olika delar av församlingens kör- och musikliv.

Församlingen har två barnkörer: Con Affetto och Con Brio.
Vuxenkör för daglediga: Allsångarna
Traditionell kyrkokör: Andrum.

Ta gärna en titt på körerna under respektive flik!

Ingela  Sturesson-Carlsson

Ingela Sturesson-Carlsson

Nosaby församling

Kyrkomusiker

Kjell  Wallnäs

Kjell Wallnäs

Nosaby församling

Vik körledare för Andrum

Mer om Kjell Wallnäs

OBS! E-post går till församlingens expedition.