Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer

I Nosaby församling har vi ett rikt musikliv och en musikalisk bredd som spänner från den tidiga klassiska musiken till moderna, nyskrivna låtar.

Församlingen har två barnkörer: Con Affetto och Con Brio.
Vuxenkör för daglediga: Allsångarna
Traditionell kyrkokör: Andrum.

Ta gärna en titt på körerna under respektive flik!