Leva vidare-grupp i Nosaby

Har du mist en livskamrat eller nära anhörig är du välkommen att anmäla dig till en Leva-vidare-grupp i Nosaby församling. Finns några platser kvar!

Finns några platser kvar! 

Anmäl dig till diakon Marie - marie.berg@svenskakyrkan.se eller till Maria på expeditionen - 044-190970.

 

Att mista en anhörig är en känslomässig påfrestning och då kan det vara till hjälp att dela tankar och erfarenheter med människor i samma situation.

Vi träffas varje torsdag under sex veckor med start 19 januari kl 18.00-19.30 i Församlingsgården i Nosaby.

Vi bjuder på drop-in fika från kl 17.30. Gruppen har begränsat antal platser, max 8 personer.

Gruppen leds av Marie och Lena som har tystnadsplikt samt lång erfarenhet av att möta människor i sorg och saknad.

Välkommen med din anmälan till Marie Berg, diakon. 

0733-689695 
marie.berg@svenskakyrkan.se