Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag firas den söndag som infaller under tiden 2-8 februari och avslutar jultiden i kyrkoåret.

Nu har det gått cirka 40 dagar sedan vi firade Jesu födelse. Marias reningsdagar varade i lika många dagar. Till den här söndagen knöts med tiden en ljusinvigningsfest, därav namnet kyndelsmässodagen. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus. De invigda ljusen skulle förvaras hemma till skydd mot sjukdom och annat ont. Ljusen påminner oss om Jesus Kristus, världens ljus.

Söndagens evangelietext handlar om när Maria och Josef bar fram sitt nyfödda barn, Jesus, till templet för att det skulle helgas åt Herren, som seden var på den tiden, och tacka Gud för sitt barn. Där mötte de Symeon och Hanna, två äldre fromma människor och som såg ljuset som strålar från barnet. De ser det heliga mitt i det vardagliga. 

I den gammaltestamentliga texten får vi läsa en text av profeten Mika, som verkade under 700-talet före Kristus då assyrierna anföll och erövrade norra Israel. Trots det hemska känner profeten Mika Guds närvaro och vågar hoppas på en framtid, för mörkret kan inte släcka ljuset. Tycker du att Mikas optimism är en källa till inspiration för oss idag eller är det en utmaning?

I söndagens episteltext får vi läsa om hur de första kristna dagligen firade nattvard och att de delade allt med varandra. Detta har lagt grunden till klosterrörelsen och inspirerat många under de gågna seklerna. Kristen tro är alltid både andlig och materiell. Den handlar både om vår relation till Gud, till våra medmänniskor och om relationen till våra ägodelar.