Allhelgonahelgens gudstjänster

I helgen har vi minnesgudstjänster med ljuständning, i alla våra tre kyrkor, för våra anhöriga som har gått bort.

Välkommen till kyrkogårdskaffe i allhelgonatid

Torsdag 3 nov kl 12-16 i Fjälkestads kyrka och gamla prästgården i Österslöv.
Fredag 4 nov kl 12-18 vid Nosaby kyrka.

Välkommen till allhelgonahelgens gudstjänster

Lör 5 nov
Kl 11 Gudstjänst i Österslövs kyrka
Kl 16 Minnesgudstjänst med ljuständning i Fjälkestads kyrka

Sön 6 nov
Kl 11 Minnesgudstjänst med ljuständning i Nosaby kyrka
Kl 16 Minnesgudstjänst med ljuständning i Österslövs kyrka

After Church

Sön 6 nov Kl 12 i Nosaby Församlingsgård för ungdomar 13-20 år. 
Vi gör tacos. Aktiviteten blir en överaskning.