Foto: Malin Björnfot

Gudstjänst 17 april 2021

kl. 18.30 från Norsjö kyrka, Predikan Miguel Lara.