Foto: Malin Björnfot

Digitala gudstjänster

Norsjö församling

Kollekt

Kollekten 14 Februari går till:
ACT svenska kyrkan

Swish nr: 123 515 1774 

Digitala andakter

Norsjö församling

Klicka här

Bastuträsk och Petiknäs kyrka

Ta en närmare titt på två av Norsjö församlings kyrkor

Klicka här
Stig Sundström

Stig Sundström

Norsjö församling

Kyrkoherde

Per Häggström

Per Häggström

Norsjö församling

Komminister