Foto: Malin Björnfot

Digitala andakter

Norsjö församling

Digitala Gudstjänster

Norsjö församling

Klicka här

Bastuträsk och Petiknäs kyrka

Ta en närmare titt på två av församlingens kyrkor

Klicka här
Stig Sundström

Stig Sundström

Norsjö församling

Kyrkoherde

Per Häggström

Per Häggström

Norsjö församling

Komminister

Dorota Lindström

Dorota Lindström

Norsjö församling

Diakoniassistent