Foto: Magnus Aronsson IKON

Bibelstudium

Tillfälligt pausad

Vi tittar på texterna inför kommande söndag tillsammans med Stig eller Per.

Medtag eget fikabröd, vi bjuder på kaffe.

Stig Sundström

Stig Sundström

Norsjö församling

Kyrkoherde

Per Häggström

Per Häggström

Norsjö församling

Komminister