Vuxenkör

Det finns en kör för alla! Vi har körer på alla nivåer. Att sjunga i kör är främjande för hälsan. Det visar aktuell forskning. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar ...och så har man roligt dessutom!

NORRKÖPINGS INNERSTAD (S:t Olofs församling)

Finskspråkig kör
Finska Matteuskören

Oftast sjunger kören på "hjärtats språk", finska. Kontakt: Eija Luukkonen 011-241403 eller e-post: eija.luukkonen@svenskakyrkan.se

 • Måndagar 17.00 – 19.00 

Vuxenkör i Norrköpings innerstad

Novakören

En kör för unga vuxna mellan 18-30 år. För information och provsjungning kontakta körledare Emil Holmberg 011-241431 / emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se

 • Tisdagar 17.30-19.00, Olaigården

S:t Olofs kammarkör

En kör på avancerad nivå som fokuserar på a cappellamusik. För information och provsjungning kontakta körledare Lars Beckman 011-241430 / lars.beckman@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 19.00-21.30, Olaigården 

Välkommen till körens hemsida!

S:t Olofs kyrkokör

En kör för dig som vill utveckla din körsång tillsammans med andra och sjunga en blandad repertoar. Antagning genom provsjungning. Körledare: Johan Sjösten, 011-241434 / johan.sjosten@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 18.00-20.00, Olaigården 

S:t Olofs oratoriekör

Kör med bred reportoar men tonvikt på klassisk kyrkomusik, som med jämna mellanrum sätter upp de stora kyrkomusikaliska verken. För information och provsjunging kontakta körledare Lars Beckman 011-241430 / lars.beckman@svenskakyrkan.se

 • Tisdagar 18.30-21.00, Olaigården

Välkommen till körens hemsida!

Sång i gemenskap, kör med allsångskaraktär

Till glädje och livsmod. Information och anmälan till körledare Annika Hansson 011-241425 / annika.hansson@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 17.00-18.00 Matteus nya församlingshem

ENEBY (Kolmårdens församling)

Enebysångarna, kören för dig som är dagledig

Vi sjunger fyrstämmig kör med en blandad repertoar. Anmäl dig till: Eva Karlsson 011- 241273 eller e-post: eva.g.karlsson@svenskakyrkan.se

 • Torsdagar 09.30-11.30, Östra Eneby församlingshem

Tonkraft

Välkommen till kören som sjunger musik i olika stilar. Litet sångprov i början av terminen. Har du viss notvana, stort sångintresse? Anmäl dig till:
Ann Törnqvist 011-241276 eller e-post: ann.tornqvist@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 18.30-21.00, Östra Eneby församlinghem

HAGEBY (S:t Johannes församling)

Ja-Ja-Män

Vuxenkör för män på enkel nivå. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

 • Måndagar 17.30-18.30, S:t Johannes församlingshem

Körbönorna, en ”alla kan sjunga-kör”

En blandad vuxenkör med inriktning på glädje och lovsång. Ingen körvana krävs.
Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

 • Måndagar 18:30-19:30, S:t Johannes församlingshem

Mogna röster

En glad seniorkör med lättare repertoar. Vi sjunger och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ofta på äldreboenden. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar ojämna veckor 10.30-11.30, S:t Johannes församlingshem

S:t Johannes Vocalensemble

Vuxenkör med krav på körerfarenhet och notläsningsförmåga/självstudier. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

 • Tisdagar 18.30-20.30, S:t Johannes församlingshem

Styrstadkören

Glad, blandad kör med bred repertoar. För sångsugna med lite körvana. Enkelt sångprov. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

 •  Torsdagar 18.00-20.00, S:t Johannes församlingshem

KROKEK (Kolmårdens församling)

Krokeks kyrkokör

Anmälan: Kontakt: Ingrid Gårsjö 011-24 12 72 eller e-post: ingrid.garsjo@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 19.00-19.45, Orrekullagården

KVARSEBO (Kolmårdens församling)

Kvarsebo kyrkokör

Anmälan: Annika Widerstedt 011-241275 eller
e-post: annika.widerstedt@svenskakyrkan.se

 • Tisdagar 19.00-21.00, Christinagården

LINDÖ (S:t Olofs församling)

Lindökören

Damkör som sjunger en blandad repertoar. För (enkel) provsjungning kontakta körledare: Jenny Stenberg 011-241432 eller e-post: jenny.stenberg@svenskakyrkan.se

 • Måndagar 18.30-20.30, Lindö kapell

KIMSTAD-SKÄRBLACKA-SKÄRKIND-VÅNGA
(Borgs församling)

Kimstad/Skärkinds kyrkokör En blandad kör för alla åldrar. Vi sjunger för hälsans och gemenskapens skull. Anmälan till körledare: Maria Tillberg 011-241136 eller e-post: maria.tillberg@svenskakyrkan.se

 • Torsdagar 19.00-20.30, Kimstad kyrka

Vånga kyrkokör 

En blandad kör för alla åldrar med en varierad repertoar. Att sjunga är
bra för hälsan och dessutom utvecklande. Anmälan till körledare: Karin Rudholm 011-24 11 20 eller e-post: karin.rudholm@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar 19.00-20.30, Vånga kyrka

SIMONSTORP (Kolmårdens församling)

Simonstorpskören

Vi sjunger en mycket blandad repertoar där ni som körmedlemmar har stor påverkan på innehåll. Anmälan och kontakt: Malin Ekstrand e-post: info@malinekstrand.com

 • Måndagar 17.30-18.30, Simonstorps kyrka

SVÄRTINGE (Kolmårdens församling)

Svärtingekören

Kontakt: Stefan Ateek 011-24 12 70 eller e-post: stefan.ateek@svenskakyrkan.se

 • Torsdagar,  Svärtinge kyrka

VILBERGEN (Borgs församling)

Söderledskören 

Det här är kören för dig som är mitt i livet (20-65 år). Vi blandar repertoar, allt från visor till klassiskt. Anmälan till körledare Kerstin Jannesson 011-24 1118 eller e-post: kerstin.jannesson@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar kl. 18.30-20.30, Söderledskyrkan

ÅBY (Kolmårdens församling)

Åby Gospel

En kör med mycket glädje och sväng! Nya medlemmar välkomnas under de tre första övningarna i varje termin. Kontakt: Lisa Tilling 011-241274

 • Måndagar 18.30-20.30, Ättetorpskyrkan

Vuxenkör, deLight

En kör för dig som vill sjunga men inte vill vara med i en traditionell kör.
Vi värmer upp rösten med andnings- och röstövningar och sjunger olika sånger tillsammans. Anmälan: Charlotta Wändahl 011-24 12 51 eller
e-post: charlotta.wandahl@svenskakyrkan.se

 • Onsdagar jämna veckor 16.30-18.00, Ättetorpskyrkan