Meny

Vuxenkör

Det finns en kör för alla! Vi har körer på alla nivåer. Att sjunga i kör är främjande för hälsan. Det visar aktuell forskning. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar ...och så har man roligt dessutom!

CENTRUM

Finska Matteuskören

 • Måndagar 17.00 – 19.00 Matteussalen (Plankgatan 52)

Oftast sjunger kören på "hjärtats språk", finska. Kontakt: Eija Luukkonen 011-241403 eller e-post: eija.luukkonen@svenskakyrkan.se

Novakören

 • Tisdagar 17.30-19.00, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör för unga vuxna mellan 18-30 år. För provsjungning kontakta körledare: Anna Sköldh 011-241434 eller e-post: anna.skoldh@svenskakyrkan.se

S:t Olofs musikcirkel

 • Tisdagar 17:00-18:30

Sång och musik i gemenskap till glädje och livsmod. Rytmer och
klanger, rörelse, röst och sång i musikterapeutisk anda. Inga förkunsaper
behövs. Information och anmälan: Annika Hansson, diakon och musikterapeut, 011-241425 eller e-post: annika.hansson@svenskakyrkan.se

S:t Olofs kammarkör

 • Onsdagar 19.00-21.30, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör på avancerad nivå som fokuserar på a cappellamusik. För provsjungning kontakta körledare: Lars Beckman, tel: 011-241430 eller e-post: lars.beckman@svenskakyrkan.se

Välkommen till körens hemsida!

S:t Olofs kyrkokör: Artibus

 • Måndagar 17.30-19.30, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör för dig som vill utveckla din körsång tillsammans med andra och sjunga en blandad repertoar. Antagning genom provsjungning. Kontakt: Emil Holmberg 011-241431 eller e-post: emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se

S:t Olofs oratoriekör

 • Tisdagar 19.00-21.30, Olaigården (Skolgatan 12)

Kör med hög amitionsnivå som sätter upp de stora kyrkomusikaliska verken med jämna mellanrum. För provsjunging kontakta körledare: Lars Beckman 011-241430 eller e-post: lars.beckman@svenskakyrkan.se

Välkommen till körens hemsida!

S:t Olofs vokalensemble

Mindre projektensemble som gör några framträdanden per termin.
Övning på projektbasis. Provsjungning. För provsjunging kontakta körledare: Emil Holmberg 011-241431 eller e-post: emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se

ENEBY

Enebysångarna: kören för dig som är dagledig

 • Torsdagar 09.30-11.30, Östra Eneby församlingshem

Vi sjunger fyrstämmig kör med en blandad repertoar. Anmäl dig till: Eva Karlsson 011- 241273 eller e-post: eva.g.karlsson@svenskakyrkan.se

Tonkraft

 • Onsdagar 18.30-21.00, Östra Eneby församlinghem

Välkommen till kören som sjunger musik i olika stilar. Litet sångprov i början av terminen. Har du viss notvana, stort sångintresse? Anmäl dig till:
Ann Törnqvist 011-241276 eller e-post: ann.tornqvist@svenskakyrkan.se

HAGEBY

Ja-Ja-Män

 • Måndagar 17.30-18.30, S:t Johannes församlingshem

Vuxenkör för män på enkel nivå. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Körbönorna, en ”alla kan sjunga-kör” - tillfälligt uppehåll

 • Måndagar 18:30-19:30, S:t Johannes församlingshem

En blandad vuxenkör med inriktning på glädje och lovsång. Ingen körvana krävs.
Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Mogna röster

 • Onsdagar ojämna veckor 10.30-11.30, S:t Johannes församlingshem

En glad seniorkör med lättare repertoar. Vi sjunger och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ofta på äldreboenden. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

S:t Johannes Vocalensemble

 • Tisdagar 18.30-20.30, S:t Johannes församlingshem

Vuxenkör med krav på körerfarenhet och notläsningsförmåga/självstudier. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Styrstadkören

 •  Torsdagar 18.00-20.00, S:t Johannes församlingshem

Glad, blandad kör med bred repertoar. För sångsugna med lite körvana. Enkelt sångprov. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

KROKEK

Krokeks kyrkokör

 • Onsdagar 19.00-21.00, Orrekullagården

Kontakt: Kontakt: Ingrid Gårsjö 011-24 12 72 eller e-post: ingrid.garsjo@svenskakyrkan.se

KVARSEBO

Kvarsebo kyrkokör

 • Tisdagar 19.00-21.00, Christinagården

Kontakt: Annika Widerstedt 011-241275 eller
e-post: annika.widerstedt@svenskakyrkan.se

LINDÖ

Lindökören

 • Måndagar 18.30-20.30, Lindö kapell

Damkör som sjunger en blandad repertoar. För (enkel) provsjungning kontakta körledare: Jenny Stenberg 011-241432 eller e-post: jenny.stenberg@svenskakyrkan.se


KIMSTAD-SKÄRBLACKA-SKÄRKIND-VÅNGA

Kimstad/Skärkinds kyrkokör

 • Torsdagar 19.00-21.00, Munkebodagården, start v 36 (från 19/10 i Kimstad församlingshem)

En blandad kör för alla åldrar. Vi sjunger för hälsans och gemenskapens skull. Välkomna! Körledare: Maria Tillberg 011-241136 eller e-post: maria.tillberg@svenskakyrkan.se

Vånga kyrkokör

 • Onsdagar 19.00-21.00, Bergsmansgården, Vånga, start v 34

En blandad kör för alla åldrar med en varierad repertoar. Att sjunga är
bra för hälsan och dessutom utvecklande, kom och prova! Körledare: Maria Tillberg 011-241136 eller e-post: maria.tillberg@svenskakyrkan.se

SIMONSTORP

Simonstorpskören

 • Måndagar 18.00-19.30, Simonstorps kyrka

Vi sjunger en mycket blandad repertoar där ni som körmedlemmar har stor påverkan på innehåll. Anmälan och kontakt: Malin Ekstrand e-post: info@malinekstrand.com

SVÄRTINGE

Svärtingekören

 • Torsdag ojämna veckor 19.00 -21.00, Svärtinge kyrka

Kontakt: Stefan Ateek 011-24 12 70 eller e-post: stefan.ateek@svenskakyrkan.se

VILBERGEN

Söderledskören

 • Onsdagar kl. 18.30-20.30, Söderledskyrkan

Det här är kören för dig som är mitt i livet (20-65 år). Vi blandar repertoar, allt från visor till klassiskt. Anmälan till körledare Kerstin Jannesson 011-24 1118 eller e-post: kerstin.jannesson@svenskakyrkan.se

ÅBY

Åby Gospel

 • Måndagar 18.30-20.30, Ättetorpskyrkan

En kör med mycket glädje och sväng! Nya medlemmar välkomnas under de tre första övningarna i varje termin. Kontakt: Lisa Tilling 011-241274

Kören deLight

 • Onsdagar jämna veckor 16.00-18.00, Ättetorpskyrkan

En kör för dig som vill sjunga men inte vill vara med i en traditionell kör.
Vi värmer upp rösten med andnings- och röstövningar och sjunger olika sånger tillsammans. Kontakt: Charlotta Wändahl 011-24 12 51 eller
e-post: charlotta.wandahl@svenskakyrkan.se