Meny

Vuxenkör

Det finns en kör för alla! Vi har körer på alla nivåer. Att sjunga i kör är främjande för hälsan. Det visar aktuell forskning. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar ...och så har man roligt dessutom!

Verksamheter och grupper öppnar försiktigt upp från och med hösten 2020

Vissa av våra verksamheter och grupper kommer att öppnas upp och bli aktiva från och med hösten 2020, men med restriktioner och stor hänsyn till den rådande situationen gällande Corona-viruset. Håll utkik här på webben eller i appen Kyrkguiden som kontinuerligt uppdateras med information om vilka grupper och verksamheter som kommer att sätta igång. På webben kommer de grupper och verksamheter som blir aktiva att publiceras med ett startdatum vid respektive namn.

CENTRUM

Finska Matteuskören - tillfälligt uppehåll

 • Måndagar 17.00 – 19.00 Matteussalen (Plankgatan 52)

Oftast sjunger kören på "hjärtats språk", finska. Kontakt: Eija Luukkonen 011-241403 eller e-post: eija.luukkonen@svenskakyrkan.se

Novakören

 • Tisdagar 17.30-19.00, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör för unga vuxna mellan 18-30 år. För provsjungning kontakta körledare: Emil Holmberg 011-241431 eller e-post: emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se.
Start september 2020.

S:t Olofs kammarkör

 • Onsdagar 19.00-21.30, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör på avancerad nivå som fokuserar på a cappellamusik. För provsjungning kontakta körledare: Lars Beckman, tel: 011-241430 eller e-post: lars.beckman@svenskakyrkan.se

Välkommen till körens hemsida!
Start september 2020.

S:t Olofs kyrkokör

 • Måndagar 17.30-19.30, Olaigården (Skolgatan 12)

En kör för dig som vill utveckla din körsång tillsammans med andra och sjunga en blandad repertoar. Antagning genom provsjungning. Kontakt: Johan Sjösten 011-241434 eller e-post: johan.sjosten@svenskakyrkan.se
Start september 2020.

S:t Olofs musikcirkel

 • Måndagar 17.00-18.00 Matteus nya församlingshem

Röst och rörelse, klanger & rytmer, trummor. Sång och musik i musikterapeutisk
anda. Information och anmälan: Annika Hansson, diakon och musikterapeut, 011-241425 eller e-post: annika.hansson@svenskakyrkan.se
Start september 2020.

S:t Olofs oratoriekör

 • Tisdagar 19.00-21.30, Olaigården (Skolgatan 12)

Kör med hög amitionsnivå som sätter upp de stora kyrkomusikaliska verken med jämna mellanrum. För provsjunging kontakta körledare: Lars Beckman 011-241430 eller e-post: lars.beckman@svenskakyrkan.se

Välkommen till körens hemsida!
Start september 2020.

S:t Olofs vokalensemble

Mindre projektensemble som gör några framträdanden per termin.
Övning på projektbasis. Provsjungning. För provsjunging kontakta körledare: Emil Holmberg 011-241431 eller e-post: emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se
Start september 2020.

Sång i gemenskap, kör med allsångskaraktär

 • Onsdagar 17.00-18.00 Matteus nya församlingshem

Till glädje och livsmod. Information och anmälan: Annika Hansson, diakon och musikterapeut, 011-241425 eller e-post: annika.hansson@svenskakyrkan.se
Start september 2020.

ENEBY

Enebysångarna: kören för dig som är dagledig

 • Torsdagar 09.30-11.30, Östra Eneby församlingshem

Vi sjunger fyrstämmig kör med en blandad repertoar. Anmäl dig till: Eva Karlsson 011- 241273 eller e-post: eva.g.karlsson@svenskakyrkan.se

Tonkraft

 • Onsdagar 18.30-21.00, Östra Eneby församlinghem

Välkommen till kören som sjunger musik i olika stilar. Litet sångprov i början av terminen. Har du viss notvana, stort sångintresse? Anmäl dig till:
Ann Törnqvist 011-241276 eller e-post: ann.tornqvist@svenskakyrkan.se

HAGEBY

Ja-Ja-Män

 • Måndagar 17.30-18.30, S:t Johannes församlingshem

Vuxenkör för män på enkel nivå. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Körbönorna, en ”alla kan sjunga-kör” - tillfälligt uppehåll

 • Måndagar 18:30-19:30, S:t Johannes församlingshem

En blandad vuxenkör med inriktning på glädje och lovsång. Ingen körvana krävs.
Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Mogna röster

 • Onsdagar ojämna veckor 10.30-11.30, S:t Johannes församlingshem

En glad seniorkör med lättare repertoar. Vi sjunger och har trevligt tillsammans. Kören medverkar ofta på äldreboenden. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

S:t Johannes Vocalensemble

 • Tisdagar 18.30-20.30, S:t Johannes församlingshem

Vuxenkör med krav på körerfarenhet och notläsningsförmåga/självstudier. Körledare: Lars Tallund 011-241330 eller e-post: lars.tallund@svenskakyrkan.se

Styrstadkören

 •  Torsdagar 18.00-20.00, S:t Johannes församlingshem

Glad, blandad kör med bred repertoar. För sångsugna med lite körvana. Enkelt sångprov. Körledare: Germund Annerbo 011-241332 eller e-post: germund.annerbo@svenskakyrkan.se

KROKEK

Krokeks kyrkokör

 • Onsdagar 19.00-21.00, Orrekullagården

Kontakt: Kontakt: Ingrid Gårsjö 011-24 12 72 eller e-post: ingrid.garsjo@svenskakyrkan.se

KVARSEBO

Kvarsebo kyrkokör

 • Tisdagar 19.00-21.00, Christinagården

Kontakt: Annika Widerstedt 011-241275 eller
e-post: annika.widerstedt@svenskakyrkan.se

LINDÖ

Lindökören

 • Måndagar 18.30-20.30, Lindö kapell

Damkör som sjunger en blandad repertoar. För (enkel) provsjungning kontakta körledare: Jenny Stenberg 011-241432 eller e-post: jenny.stenberg@svenskakyrkan.se
Start september 2020.


KIMSTAD-SKÄRBLACKA-SKÄRKIND-VÅNGA

Kimstad/Skärkinds kyrkokör

 • Torsdagar 19.00-21.00, Munkebodagården, start v 36 (från 19/10 i Kimstad församlingshem)

En blandad kör för alla åldrar. Vi sjunger för hälsans och gemenskapens skull. Välkomna! Körledare: Maria Tillberg 011-241136 eller e-post: maria.tillberg@svenskakyrkan.se

Vånga kyrkokör

 • Onsdagar 19.00-21.00, Bergsmansgården, Vånga, start v 34

En blandad kör för alla åldrar med en varierad repertoar. Att sjunga är
bra för hälsan och dessutom utvecklande, kom och prova! Körledare: Maria Tillberg 011-241136 eller e-post: maria.tillberg@svenskakyrkan.se

SIMONSTORP

Simonstorpskören

 • Måndagar 18.00-19.30, Simonstorps kyrka

Vi sjunger en mycket blandad repertoar där ni som körmedlemmar har stor påverkan på innehåll. Anmälan och kontakt: Malin Ekstrand e-post: info@malinekstrand.com

SVÄRTINGE

Svärtingekören

 • Torsdag ojämna veckor 19.00 -21.00, Svärtinge kyrka

Kontakt: Stefan Ateek 011-24 12 70 eller e-post: stefan.ateek@svenskakyrkan.se

VILBERGEN

Söderledskören

 • Onsdagar kl. 18.30-20.30, Söderledskyrkan

Det här är kören för dig som är mitt i livet (20-65 år). Vi blandar repertoar, allt från visor till klassiskt. Anmälan till körledare Kerstin Jannesson 011-24 1118 eller e-post: kerstin.jannesson@svenskakyrkan.se

ÅBY

Åby Gospel

 • Måndagar 18.30-20.30, Ättetorpskyrkan

En kör med mycket glädje och sväng! Nya medlemmar välkomnas under de tre första övningarna i varje termin. Kontakt: Lisa Tilling 011-241274

Kören deLight

 • Onsdagar jämna veckor 16.00-18.00, Ättetorpskyrkan

En kör för dig som vill sjunga men inte vill vara med i en traditionell kör.
Vi värmer upp rösten med andnings- och röstövningar och sjunger olika sånger tillsammans. Kontakt: Charlotta Wändahl 011-24 12 51 eller
e-post: charlotta.wandahl@svenskakyrkan.se