Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Våra kyrkor

Svenska kyrkan i Norrköping har inte mindre än 25 kyrkor och 7 kapell.

BORGS FÖRSAMLING TEl: 011-24 11 00

Borgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för bygget som var avslutat år 1803.  
En inskriftstavla över kyrkans tornportal meddelar; 
"Under Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803"

Tel: 011-24 11 00

Borgs kyrka

Borgs kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för bygget som var avslutat år 1803.  En inskriftstavla över kyrkans tornportal meddelar; "Under Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803" Tel: 011-24 11 00

Kimstads kyrka anses vara en av de ståtligaste barockkyrkorna i landet med anor från medeltiden. Det mest kännetecknande för kyrkans yttre är de båda ryttarfigurerna på takåsen. De före-
ställer enligt legenden två prinsar, som kämpade om landets 
krona år 1060. Det sägs att denna kamp gav socknen namnet Kämpestad och sedan förändrats till Kimstad.

Tel: 011-24 11 00

Kimstads kyrka

Kimstads kyrka anses vara en av de ståtligaste barockkyrkorna i landet med anor från medeltiden. Det mest kännetecknande för kyrkans yttre är de båda ryttarfigurerna på takåsen. De före- ställer enligt legenden två prinsar, som kämpade om landets krona år 1060. Det sägs att denna kamp gav socknen namnet Kämpestad och sedan förändrats till Kimstad. Tel: 011-24 11 00

Klockaretorpets invånare har fått en glad kyrka. Här är högt i tak, här finns plats för stillhet och inre samling, för glädje och varm gemenskap. Arkitekturens lugna enkelhet stämmer till ro.

Tel: 011-24 11 00

Klockargårdens kyrka

Klockaretorpets invånare har fått en glad kyrka. Här är högt i tak, här finns plats för stillhet och inre samling, för glädje och varm gemenskap. Arkitekturens lugna enkelhet stämmer till ro. Tel: 011-24 11 00

I århundraden var Kullerstad socken en liten och fattig socken. Socknens äldre historia återspeglas tydligt i den gamla kyrkan som vittnar om sockenbornas strävan att ge sin kyrka en stabil soliditet och en enkel men värdig utsmyckning.

Tel: 011-24 11 00

Kullerstad kyrka

I århundraden var Kullerstad socken en liten och fattig socken. Socknens äldre historia återspeglas tydligt i den gamla kyrkan som vittnar om sockenbornas strävan att ge sin kyrka en stabil soliditet och en enkel men värdig utsmyckning. Tel: 011-24 11 00

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Redan 1829 beslutades om nybyggnad och ritningar beställdes av major Justus Weinberg, som gjort ritningar till åtskilliga 
klassicistiska kyrkor. Två år därefter beslöt man att anlita 
ekonomidirektören och byggmästaren Abraham Nyström från Hållingstorp i Kristberg (1789 - 1849). Han åtog sig enligt 
kontraktet att bygga den nya kyrkan för 8.500 riksd. banco utom material och dagsverken.

Tel: 011-24 11 00

Skärkinds kyrka

Redan 1829 beslutades om nybyggnad och ritningar beställdes av major Justus Weinberg, som gjort ritningar till åtskilliga klassicistiska kyrkor. Två år därefter beslöt man att anlita ekonomidirektören och byggmästaren Abraham Nyström från Hållingstorp i Kristberg (1789 - 1849). Han åtog sig enligt kontraktet att bygga den nya kyrkan för 8.500 riksd. banco utom material och dagsverken. Tel: 011-24 11 00

Skogängsgården, Kullerstads församlingshem, ligger vackert inbäddad i lummig grönska på bekvämt gångavstånd från skogskyrkogårdens mäktiga stillhet. Skogängsgården invigdes 1990.

Tel: 011-24 11 00

Skogängsgårdens kyrka

Skogängsgården, Kullerstads församlingshem, ligger vackert inbäddad i lummig grönska på bekvämt gångavstånd från skogskyrkogårdens mäktiga stillhet. Skogängsgården invigdes 1990. Tel: 011-24 11 00

Söderledskyrkan med adress Vilbergsgatan 100 ligger vackert inbäddad i parkmiljö med den pulserande Söderleden som närmsta granne. Ögonmärke är det fristående kyrktornet utrustat med tre klockor i varierande storlek (200 kg, 300 kg, 500 kg stämda i D-, C- resp A-ton).

Tel: 011-24 11 00

Söderledskyrkan

Söderledskyrkan med adress Vilbergsgatan 100 ligger vackert inbäddad i parkmiljö med den pulserande Söderleden som närmsta granne. Ögonmärke är det fristående kyrktornet utrustat med tre klockor i varierande storlek (200 kg, 300 kg, 500 kg stämda i D-, C- resp A-ton). Tel: 011-24 11 00

I Vånga finns två kyrkobyggnader. En som fungerar som kyrka idag och en som tidigare har varit kyrka och under några år var gravkapell, men som nu sällan används. Den gamla kyrkan 
helgades åt S:t Olof och rester av den finns kvar öster om den nuvarande kyrkan.

Tel: 011-24 11 00

Vånga kyrka

I Vånga finns två kyrkobyggnader. En som fungerar som kyrka idag och en som tidigare har varit kyrka och under några år var gravkapell, men som nu sällan används. Den gamla kyrkan helgades åt S:t Olof och rester av den finns kvar öster om den nuvarande kyrkan. Tel: 011-24 11 00

Lennings sjukhems kyrka, TEL: 011-24 11 00

KOLMÅRDENS FÖRSAMLING TEL: 011-24 12 00

Kolmårdskyrkan invigdes den 8 juni 1980 av den 
dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. 
Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och 
har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan.

Tel: 011-24 12 00

Kolmårdskyrkan

Kolmårdskyrkan invigdes den 8 juni 1980 av den dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan. Tel: 011-24 12 00

Krokeks gamla kyrka som brann ned 1889. Den nya kyrkan i Krokek uppfördes i nygotisk stil 1895–1896, enligt ritningar av Fritz Eckert. 1957 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. och 1984 genomfördes en renovering och tillbyggnad av Norrköpingsarkitekten Guy Sjöwall ritade och ledde detta arbete. Vapenhuset breddades,  korets mittfönster togs fram och kyrkan morderiserades med väntrum, toaletter och handikapp anpassades. Det nya teglet för vapenhusets yttre importerades från Danmark. 


Tel: 011-24 12 00

Krokeks kyrka

Krokeks gamla kyrka som brann ned 1889. Den nya kyrkan i Krokek uppfördes i nygotisk stil 1895–1896, enligt ritningar av Fritz Eckert. 1957 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Kurt von Schmalensee. och 1984 genomfördes en renovering och tillbyggnad av Norrköpingsarkitekten Guy Sjöwall ritade och ledde detta arbete. Vapenhuset breddades, korets mittfönster togs fram och kyrkan morderiserades med väntrum, toaletter och handikapp anpassades. Det nya teglet för vapenhusets yttre importerades från Danmark. Tel: 011-24 12 00

Kvarsebo kyrka byggdes 1809. Kyrkans altartavla är målad 1810 av Pehr Hörberg och föreställer Kristus i Getsemane.

Tel: 011-24 12 00

Kvarsebo kyrka

Kvarsebo kyrka byggdes 1809. Kyrkans altartavla är målad 1810 av Pehr Hörberg och föreställer Kristus i Getsemane. Tel: 011-24 12 00

Kvillinge kyrka byggdes på 1100-talet men är så ombyggd 
genom seklerna, att man idag mest ser en 1890-talskyrka.

Tel: 011-24 12 00

Kvillinge kyrka

Kvillinge kyrka byggdes på 1100-talet men är så ombyggd genom seklerna, att man idag mest ser en 1890-talskyrka. Tel: 011-24 12 00

Simonstorps kyrka invigdes år 1650, och är den första kyrkan i den relativt unga socknen. Kyrkan är uppförd av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med smalare, polygonalt kor i öster och kyrktorn i väster. Vid långhusets norra sida finns en korsarm. Sakristian är belägen i korsarmens norra del. Tornet smalnar av uppåt och kröns av en svängd huv med spira. Tak och tornhuv täcks med spån, fasaderna är klädda med träpanel.


Tel: 011-24 12 00

Simonstorps kyrka

Simonstorps kyrka invigdes år 1650, och är den första kyrkan i den relativt unga socknen. Kyrkan är uppförd av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med smalare, polygonalt kor i öster och kyrktorn i väster. Vid långhusets norra sida finns en korsarm. Sakristian är belägen i korsarmens norra del. Tornet smalnar av uppåt och kröns av en svängd huv med spira. Tak och tornhuv täcks med spån, fasaderna är klädda med träpanel. Tel: 011-24 12 00

Svärtinge kyrka invigdes 18/9-1994

Tel: 011-24 12 00

Svärtinge kyrka

Svärtinge kyrka invigdes 18/9-1994 Tel: 011-24 12 00

Från 16 juni 2019 till september 2020 så är Ättetorpskyrkan stängd för renovering. Gudstjänster hålls under tiden i Kvillinge kyrka. Ättetorpskyrkan med församlingshem invigdes den 9 december 1962. Korets fönsterparti är komponerat av konstnären Jan Brazda efter en idé av kyrkoherden Oscar Ahlén. De fyra fälten i blått med gula kvadrater har motiv som symboliserar kyrkoårets fyra huvudtider.

Tel: 011-24 12 00

Ättetorpskyrkan

Från 16 juni 2019 till september 2020 så är Ättetorpskyrkan stängd för renovering. Gudstjänster hålls under tiden i Kvillinge kyrka. Ättetorpskyrkan med församlingshem invigdes den 9 december 1962. Korets fönsterparti är komponerat av konstnären Jan Brazda efter en idé av kyrkoherden Oscar Ahlén. De fyra fälten i blått med gula kvadrater har motiv som symboliserar kyrkoårets fyra huvudtider. Tel: 011-24 12 00

På tornet till Östra Eneby kyrka kan man läsa "1100-1775". 
Det första årtalen säger oss något om kyrkans långa historia. Det andra årtalet, 1775, anger det år då tornet var färdigbyggt och ersatte en äldre klockstapel.

Tel: 011-24 12 00

Östra Eneby kyrka

På tornet till Östra Eneby kyrka kan man läsa "1100-1775". Det första årtalen säger oss något om kyrkans långa historia. Det andra årtalet, 1775, anger det år då tornet var färdigbyggt och ersatte en äldre klockstapel. Tel: 011-24 12 00

S:T JOHANNES FÖRSAMLING TEL: 011-24 13 00

S:T OLOFS FÖRSAMLING TEL: 011-24 14 00