Vad får du för ditt medlemskap?

Ditt medlemskap bidrar till ett gott liv för tusentals människor i Norrköping.

Svenska kyrkan i Norrköping är en plats för samtal och eftertanke, men också en plats för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. 

Här ryms de stora livshändelserna, dop, konfirmation, vigsel och begravning, men också vardagen, där barn, ungdomar och vuxna kan hitta mötesplatser, gemenskap, stöd och hjälp.

Varje vecka delar Svenska kyrkan i Norrköping ut matkassar till ensamstående mammor, pensionärer och andra som inte har råd att köpa mat. Varje vecka möter diakoner och präster ungdomar som inte vet hur de ska orka leva vidare en enda dag till.

Varje vecka samlas föräldralediga mammor och pappor i öppna förskolan för att umgås, sjunga och hitta gemenskap. Varje vecka träffar vi ensamma pensionärer som bara vill samtala en stund. Varje vecka ordnar vi språkcaféer för nyanlända så de får öva på att prata svenska.

Varje vecka hjälper vi människor som har utsatts för våld och sexuellt utnyttjande. Varje vecka stöttar vi dem som sörjer genom samtal och sorgegrupper.

Varje vecka firar vi gudstjänst och gemenskap. Varje vecka värnar vi om vårt kulturarv genom att omsorgsfullt ta hand om våra kyrkor och kapell.

Varje vecka hälsar vi ett litet barn välkommen in i vår gemenskap. Varje vecka låter vi kärleken få segra när ett par säger JA. Varje vecka hjälper vi anhöriga att få säga farväl.

Varje vecka träffas barn för att sjunga tillsammans. Varje vecka träffas vuxna för att sjunga tillsammans.

Varje vecka bidrar du till ett gott liv för många i Norrköping genom ditt medlemskap.