Ungdomscaféer och ungdomsgrupper

Vilken dag i veckan var det nu som gällde? Här finns alla platser och tider. Du som är ny, välkommen in i gemenskapen!

ENEBY

Ungdomsgrupp

  • Torsdagar 17.00-20.00, Östra Eneby församlingshem

För dig som är 15-21 år. Vi hänger, lyssnar och snackar. Anmälan till Christel Karlsson via mail, Facebook eller Instagram.
christel.karlsson@svenskakyrkan.se

HAGEBY

Ungdomsgrupp, träffas digitalt och fysiskt

  • Onsdagar 18.30-20.00 med drop-out till 20.30, S:t Johannes kyrka och församlingshem

Ungdomsgruppen är för dig som är mellan 13 och 20 år. Vi har olika programpunkter varje vecka som har planerats tillsammans med ungdomarna. Vi träffas både i kyrkan och i församlingshemmet som är stora och luftiga lokaler. Ibland träffas vi digitalt. Kontakt: Totte Carlson 0767-627242 eller e-post: totte.carlson@svenskakyrkan.se

Andetag: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

  • Onsdagar 18.30-19.00, S:t Johannes kyrka

En kvällsandakt där du får släppa ner axlarna och slappna av, med lovsång, bön och eftertanke. Församlingens ungdomsgrupp står för en stor del av medverkandet. Vill du vara med och medverka kontakta: Totte Carlson 0767-627242

VILBERGEN

Ungdomskvällar: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

  • Tisdagar jämna veckor 19.00-21.00, Söderledskyrkan

Kontakt: Markus Svensson 011-241138 eller e-post: markus.svensson@svenskakyrkan.se