Ungdomscaféer och ungdomsgrupper

Vilken dag i veckan var det nu som gällde? Här finns alla platser och tider. Du som är ny, välkommen in i gemenskapen!

BESLUT OM UPPEHÅLL I VERKSAMHETER OCH BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE i BARNGRUPPER

Från och med den 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner gjort tillfälligt uppehåll på all ungdoms- och vuxenverksamhet. Barngrupper utan föräldrars närvaro och för barn upp till 15 år fortsätter att vara aktiva med max 8 deltagare vid varje tillfälle.

På webben kommer de grupper och verksamheter som för närvarande har pausats att publiceras med ”TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL” vid respektive namn.

ENEBY

Ungdomsgrupp: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

  • Onsdagar 17.00-20.00, Östra Eneby församlingshem

För dig som är 15-21 år. Vi hänger, lyssnar och snackar. Anmälan till Christel Karlsson via mail, Facebook eller Instagram.
christel.karlsson@svenskakyrkan.se

HAGEBY

Ungdomsgrupp: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL 

  • Onsdagar 19.00-20.00 med drop-out till 20.30, S:t Johannes kyrka

Ungdomsgruppen är för dig som är mellan 13 och 20 år. Vi har olika programpunkter varje vecka som har planerats tillsammans med ungdomarna. Denna termin är ungdomsgruppen coronaanpassad. Det innebär bland annat att vi håller till i kyrkan som är stor och luftig, där vi kan hålla bra avstånd till varandra. Naturligtvis är du välkommen att börja ungdomskvällen i Andetagsgudstjänsten 18.30. Kontakt: Totte Carlson 0767-627242 eller e-post: totte.carlson@svenskakyrkan.se

Andetag: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

  • Onsdagar 18.30-19.00, S:t Johannes kyrka

En kvällsandakt där du får släppa ner axlarna och slappna av, med lovsång, bön och eftertanke. Församlingens ungdomsgrupp står för en stor del av medverkandet. Vill du vara med och medverka kontakta: Totte Carlson 0767-627242

VILBERGEN

Ungdomskvällar: TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL

  • Tisdagar jämna veckor 19.00-21.00, Söderledskyrkan

Kontakt: Markus Svensson 011-241138 eller e-post: markus.svensson@svenskakyrkan.se