Samtal och stöd

I Svenska kyrkan finns stöd och hjälp att finna i olika former. I bland annat samtal, i sorgen, på sjukhuset, på skola och universitet. Vi finns här.