Samtal och stöd

I Svenska kyrkan finns stöd och hjälp att finna i olika former. I bland annat samtal, i sorgen, på sjukhuset, på skola och universitet. Vi finns här.

Samtalsstöd och själavård

Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal.

Diakonicentrum - DC

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Någon håller en hand i sina vid en sjukhussäng.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Häktesverksamheten

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet och anstalten i vår närhet.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän kanssa luottamuksellisesti. I Sverigefinska telefonjouren kan du prata finska, chatta eller skriva ett digitalt brev. Du kan vara anonym och ingen utomstående kan ta del av samtalet.

Händer som gör tecknet för "kyrka" - framför en kyrka.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Gymnasiepräst

Svenska kyrkan samarbetar med personal från gymnasieskolorna för att tillsammans skapa en riktigt bra skoltid för gymnasieeleverna i Norrköping.

Kyrkan på universitetet

Va, finns det en kyrka på universitetet?