Samtal och stöd

I Svenska kyrkan finns stöd och hjälp att finna i olika former. I bland annat samtal, i sorgen, på sjukhuset, på skola och universitet. Vi finns här.

Tända ljus i mörkret.

Stöd i sorgen

Kyrkan har stor och lång erfarenhet av att möta människor i sorg. Ta del av information, berättelser och råd för dig som har drabbats av sorg, eller vill stötta någon som sörjer.

Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Samtalsstöd och själavård

Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna

Diakonicentrum - DC

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient eller anhörig, men även för dig som har ditt dagliga arbete på Vrinnevisjukhuset.