Projektkör

Välkommen till våra projektkörer - för dig som vill sjunga men inte har tid eller möjlighet att vara med i en kör på heltid. Här kan du se vilka projekt som är igång.

BESLUT OM UPPEHÅLL I VERKSAMHETER OCH BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE i BARNGRUPPER

Från och med den 24 november 2020 har Svenska kyrkan i Norrköping med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner gjort tillfälligt uppehåll på all ungdoms- och vuxenverksamhet. Barngrupper utan föräldrars närvaro och för barn upp till 15 år fortsätter att vara aktiva med max 8 deltagare vid varje tillfälle.

På webben kommer de grupper och verksamheter som för närvarande har pausats att publiceras med ”TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL” vid respektive namn.

Välkommen till vår projektensemble som är en mindre vokalensemble som gör några framträdanden per termin, främst i stadskyrkorna. Övning på projektbasis.

För provsjungning kontakta Emil Holmberg, 011-241431, emil.o.holmberg@svenskakyrkan.se