Riktlinjer för dop, vigslar och begravningar i Norrköpings pastorat

Svenska kyrkan i Norrköping har med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner valt att begränsa antalet personer vid förrättningar.

Gäller tillsvidare från 2020-08-24

Svenska kyrkan i Norrköping har tagit ett stort ansvar för att medverka till att Corona-smittan inte sprids i samhället och infört långtgående restriktioner i gudstjänstliv och verksamhet under våren och sommaren 2020. Vi är övertygade om att detta har haft betydelse för att begränsa smittspridningen.

Vi bedömer att smittläget är annorlunda i samhället i nuläget och att vi har anledning att se över våra beslutade restriktioner. Givetvis behöver vi fortsätta att ta ansvar för och forma våra beslut utifrån att läget fortfarande är allvarligt och att det snabbt kan försämras. Vi har en hög beredskap att ompröva alla beslut med kort varsel.

• Antalet deltagare på dop, vigslar, begravningar och konfirmationer styrs av hur många som får vistas i respektive kyrkorum och kapell.
• Antalet deltagare är absolut och får inte överskridas.
• Vi håller avstånd på två meter mellan enskilda eller personer i sällskap.
• Antalet deltagare vid kyrkliga handlingar utomhus får inte överskrida femtio personer inklusive tjänstgörande.
• Antalet på samlingar i våra lokaler styrs av hur många som får vistas i varje lokal

Restriktioner per lokal hittar du här.

Med detta följer vi Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om personligt ansvar. Klicka på länken för att komma till Folhälsomyndighetens webbplats.