Demokrati & Människovärdesdagar

Nyhet Publicerad

26 januari - 6 februari

Svenska kyrkan i Norrköping och Norrköpings kommun arrangerar Demokrati & Människovärdesdagarna mellan 26 januari och 6 februari 2020.

Alla arrangemang under dagarna är kostnadsfria, om inget annat uppges. Läs hela programmet på www.norrkoping.se/organisation/hallbar-utveckling/demokrati--och-manniskovardedagar

Ett demokratiskt samhälle har en värdegrund som kan delas av alla och som inte är beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. En levande demokrati kräver av oss alla att vi ständigt arbetar för det öppna samhället och att vi står emot det som hotar öppenheten och mångfalden.

Fokus under dessa dagar är:

  • Hur försvarar vi demokrati- och människovärde?
  • Hur kan vi tillsammans arbeta för öppenhet och mångfald i Norrköping?

Förintelsens minnesdag 27 januari

Fackeltåg för demokrati och
människovärde klockan 18.00

Demokrati & Människovärdedagarna 2020  uppmärksammar Förintelsens minnesdag den 27 januari. Minnesdagen ska vara en dag för reflektion och samtal om människovärde, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en dag att manifestera avståndstagande från intolerans, rasism, nazism och främlingsfientlighet – att skapa handlingskraft idag och in i framtiden.

Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade dåvarande statsministern i Sverige, Göran Persson, den 27 januari till att bli en officiell minnesdag för Förintelsens offer.

Fackeltåg för demokrati och människovärde avgår måndag 27 januari från Norrköpings Synagoga kl.18.00. Samling utanför synagogan klockan 17.45.