Nominering till församlingsråd

I Norrköping finns det fyra församlingar och fyra församlingsråd. Församlingsrådet arbetar främst med församlingens övergripande frågor, t.ex. mål och inriktning samt utveckling av gudstjänstlivet. Ta chansen och var med och påverka församlingens mål och inriktning.

Vad är ett församlingsråd?

I Norrköping finns det fyra församlingar, och varje församling har ett församlingsråd. Församlingsrådet arbetar främst med församlingens övergripande frågor, t ex mål och inriktning samt utveckling av gudstjänstlivet. De som bor i församlingen nominerar kandidater till församlingsrådet. Kyrkofullmäktige kommer sedan att utse församlingsråden utifrån de nomineringar som kommit in.

Vem kan kandidera?

För att nominera eller bli nominerad till församlingsrådet behöver man förstås sympatisera med kyrkans verksamheter och värderingar. Man är förmodligen intresserad av frågor som rör människor och människors villkor och tillvaro, och därmed se församlingsrådet som en plattform där det finns möjlighet att påverka dessa frågor.

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du intresserad och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig glada och trygga? Då är du rätt person i ett församlingsråd!

Du kanske har en syster eller en bror, en faster eller en pappa, en lärare eller en vän som du vet skulle passa för uppdraget att sitta i ett församlingsråd. Kanske är den personen sedan tidigare kyrkligt aktiv. Kanske är den personen sedan tidigare med i någon annan förening eller organisation. Då kan den personen - elller om den rent av är du själv - vara en lämplig kandidat att för att vara med i ett församlingsråd.

FÖRSAMLINGSRÅDETS UPPGIFTER

  1. Församlingsrådet ska arbeta med principiella och övergripande frågor som rör församlingslivet.
  2. Församlingsrådet har tillsammans med kyrkorådet, kyrkoherden, församlingsherden och kaplanerna ansvar för gudstjänstens utveckling. Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst.
  3. Församlingsrådet ska ta fram underlag till budgeten i form av inriktningsmål, utvecklingsområden, verksamhetsprioriteringar etc. utifrån församlingsinstruktionen.
  4. Församlingsrådet ska i sin verksamhet verka för barnens bästa.

Så här går det till!

TILL DIG SOM VILL NOMINERA

Du har nu hittat en kandidat du vill nominera, eller om du vill nominera dig själv. Nu så kan du nominera på flera sätt. Både via telefon, e-post, mail eller via den blankett du hittar på sista sidan i den här foldern. På nästa sida finns information om hur du gör din nominering.

Du kan bara nominera en person en gång. Däremot kan andra nominera samma person som du nominerar. Du kan även nominera flera olika personer, om du känner flera tänkbara kandidater. Eller om du vill nominera dig själv går det också bra.

Den eller de personer du nominerar måste vara tillfrågade och ha godkänt att du nominerar honom eller henne.

Det finns några kriterier du måste uppfylla för att få nominera någon till församlingsrådet. Läs om dem här nedan.

DU SOM NOMINERAR...

• måste tillhöra Norrköpings pastorat
• kan bara nominera kandidater till ditt eget församlingsråd
• måste vara medlem i Svenska kyrkan
• måste vara minst 16 år

TILL DIG SOM BLIR NOMINERAD

Du som blir nominerad till ett församlingsråd behöver vara engagerad och intresserad. Att sitta i ett församlingsråd innebär att du är med och påverkar församlingens mål och inriktning.

Det finns inga tidigare krav på att du sedan tidigare ska vara kyrkligt aktiv. Du kan bli nominerad av flera personer, men varje person kan bara nominera dig en gång.

Du kan bli nominerad till vilket som helst av de fyra församlingsråden inom Norrköpings pastorat men du kan bara vara med i ett församlingsråd.

DU SOM BLIR NOMINERAD...

• måste tillhöra Norrköpings pastorat
• måste vara medlem i Svenska kyrkan
• måste vara 18 år fyllda senast 8 december 2021
• får ej vara anställd inom Norrköpings pastorat
• måste vara vidtalad av den eller de personer som vill nominera dig och du måste ge ditt godkännande och vara beredd att ställa upp.

Så här nominerar du!

VIA BREV

Blanketten (som du återfinner som ifyllningsbar PDF längre ner på sidan) skickas till:

SVENSKA KYRKAN
SVARSPOST
600 242 300
608 01 NORRKÖPING

Blanketten är förtryckt med adress och portot är betalt.

VIA E-POST

Skiv ett mail till norrkoping@svenskakyrkan.se med din nominering. Mailet måste innehålla namn och personnummer på den du vill nominera, vilket församlingsråd du nominerar till samt namn och personnummer på dig som nominerar. 

VIA TELEFON

Du kan ringa till Svenska kyrkan i Norrköpings växel, tel 011-24 10 00 och lämna dina nomineringsförslag. Kom ihåg att ange namn och personnummer på den eller de du vill nominera, vilket församlingsråd du nominerar till, samt namn
och personnummer på dig som nominerar.

PERSONLIGEN

Lämna blanketten (som du återfinner längst ner på denna sid) till en kyrkvärd eller en anställd i samband med gudstjänst eller annan sammankomst. Blanketten kan också lämnas in på din församlings expedition.

Tider att hålla reda på

Nominering via brev, e-post, telefon samt personligt inlämnade nomineringar
kan göras till och med söndag den 24 oktober 2021.

2021-09-26
Nomineringsperiod börjar

2021-10-24
Nomineringsmöten x 4, nomineringsperiod avslutas

2021-10-27
Nyvalda kyrkofullmäktige sammanträder, tillsätter valberedning för församlingsråden.

2021-10-29 till 2021-11-26
Valberedningen för församlingsråden arbetar fram förslag.

2021-11-30
Förslag går med kallelse/handlingar till fullmäktige

2021-12-08
Kyrkofullmäktige fastställer ledamöter i församlingsråd