Musikcirkel

Välkommen till sång och musik i musikterapeutisk anda.

Sång och musik i gemenskap till glädje och livsmod. Rytmer och klanger, rörelse, röst och sång i musikterapeutisk anda. Inga förkunsaper behövs.
Information och anmälan: Annika Hansson, diakon och musikterapeut. 011-241425
annika.hansson@svenskakyrkan.se

  • Måndagar 17.00-18.00 Matteus nya församlingshem

Musikterapi

Musikterapi är ett vetenskapligt förankrat kunskaps- och kompetensområde om musik och hur den kan bidra till ökad livskvalité och hälsa. 

Musiken finns runt omkring oss. Vi är omgivna av vibrationer, rytmer och klanger som vi kan tolka som ljud eller musik. I musiken får allt det som tillhör vår livsberättelse finnas med, i vardag och fest, glädje och sorg, tillhörighet och gemenskap.  Så har det alltid varit, då vi med alla våra sinnen är en del av den värld och skapelse vi lever i. Musiken får vara ett andligt, gränsöverskridande språk som både nära och ytterst handlar om livets meningsfullhet och mål.

Dagens samhälle genomsyras av musik som når människor i alla åldrar genom olika medier. Musiken finns för oss alla. Vi möter den i det offentliga rummet, i radio och TV, på konserter, i körer och i många andra sammanhang. Många lyssnar på och utövar musik i vardagen där musiken väcker känslor, minnen och upplevelser av olika slag. Vi lyssnar, rör oss, dansar, städar, lagar mat till musik. Vi gläds, skrattar, gråter, sörjer till musik. Den får finnas för oss i livets alla skiftningar.

Att få lyssna till musik, sjunga och spela tillsammans i grupp kan få en betydelsefull social funktion där dörrar öppnas till gemenskap och tillhörighet. Musik kan användas för att aktivera kroppen, andningen och talförmågan. Vidare har musiken förmågan att sammanfläta och kombinera musikaliska upplevelser med minnen.  I det musikterapeutiska mötet används musiken, genom musiklyssning, att sjunga, spela, improvisation, som redskap där inre bearbetning och personlighetsutveckling samt ökad hälsa möjliggörs.

Inom musikterapin utgår man från varje människas inneboende musikalitet. Att genom musiken få möjlighet och tillgång till upplevelser och möten som får bidra till ökad livskvalité till kropp och själ.