Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans förtroendevalda

En del av kyrkans tradition, utveckling och demokratiska grund

Inom kyrkans styrning finns det flera olika nivåer. Norrköpings pastorat styrs ytterst av kyrkofullmäktige. Där beslutas om stora övergripande frågor som budget och bokslut. Genom engagemang i en nomineringsgrupp kan en person bli vald till ledamot i kyrkofullmäktige. Detta sker i enlighet med resultatet i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. En nomineringsgrupp kan utgöras av en politisk riktning, ett parti eller av en grupp som är helt partipolitiskt obunden. Kyrkofullmäktige utser sedan ledamöter till kyrkorådet, som är styrelse i pastoratet och som bereder ärenden till kyrkofullmäktige.

Det finns också fyra församlingsråd i Norrköpings pastorat, ett i varje församling: Borgs, Kolmårdens, S:t Johannes och S:t Olofs församlingsråd. Till församlingsrådet blir man vald genom en nomineringsprocess som också sker i samband med kyrkovalet. Vem som helst som bor i församlingen kan nominera en person till sitt församlingsråd. Församlingsråden utgörs av personer som är engagerade och vill påverka församlingens arbete, och man behöver inte tillhöra en nomineringsgrupp. Församlingsrådet är partipolitiskt fritt och uppgiften är att se till församlingens liv och hålla kyrkan levande.

Här nedan hittar du Norrköpings pastorats förtroendevalda i de olika organen och de senaste protokollen från kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Känner du engagemang för kyrkan och kanske för specifika sakfrågor? Är du drivande och vill förändra? Vill du skapa möjligheter för människor att hitta mötesplatser där de känner sig sedda, glada och trygga? Ett engagemang i kyrkan kan då vara rätt väg för dig att gå.

Svenska kyrkan behöver dig och ditt engagemang!