Meny

Kyrkoherde, präster, diakoner, diakoniassistenter och socionomer

Kyrkoherde

Thomas Wärfman

Thomas Wärfman

Svenska kyrkan i Norrköping

Kyrkoherde

Församlingsherdar

Lena Bohman, Borgs församling

Lena Bohman, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlingsherde

Linda Folebäck, S:t Olofs församling

Linda Folebäck, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlingsherde

Göran Rehnström, S:t Johannes församling

Göran Rehnström, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Vikarierande församlingsherde

Katarina Wändahl, Kolmårdens församling

Katarina Wändahl, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlingsherde

Präster

Jonas Agestam, S:t Olofs församling

Jonas Agestam, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Maria Blomqvist, S:t Johannes församling

Maria Blomqvist, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Göran Bondesson, S:t Johannes församling

Göran Bondesson, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Arbetsledare, Präst

Cecilia Ehlert Ankarstrand

Cecilia Ehlert Ankarstrand

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Jenny Folkö Witt, Borgs församling

Jenny Folkö Witt, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Liza Hagberg, Kolmårdens församling

Liza Hagberg, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Margareta Hagberg, Kolmårdens församling

Margareta Hagberg, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Susanne Holmén Hjalmarsson, Diakonicentrum

Susanne Holmén Hjalmarsson, Diakonicentrum

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Sara Hökpers, S:t Olofs församling

Sara Hökpers, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Magdalena  Johansson, Borgs församling

Magdalena Johansson, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Björn Larsson, S:t Olofs församling

Björn Larsson, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Lisa Linderoth, S:t Olofs församling

Lisa Linderoth, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Eva Nilsson, Kolmårdens församling

Eva Nilsson, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Henning Plath, S:t Olofs församling

Henning Plath, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Miriam Revelj Andersson, S:t Olofs församling

Miriam Revelj Andersson, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Anna Ryding, Utvecklingsenheten

Anna Ryding, Utvecklingsenheten

Svenska kyrkan i Norrköping

Adjunkt Norrköpings pastorat, Präst och projektledare

Jonas Sellgren, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Mikaela  Stigsdotter Larsson, Borgs församling

Mikaela Stigsdotter Larsson, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Eva Strannelid, Kolmårdens församling

Eva Strannelid, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Viveka Tjälve, S:t Olofs församling

Viveka Tjälve, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Präst

Diakoner, diakoniassistenter, beteendevetare och socionomer

Freddy Alm, Borgs församling

Freddy Alm, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlingspedagog med diakonal inriktning , Arbetsledare

Maj-Britt Alström, S:t Johannes församling

Maj-Britt Alström, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Anna  Andersson, S:t Olofs församling

Anna Andersson, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Socionom

Maria Bard, Diakonicentrum

Maria Bard, Diakonicentrum

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Christina  Bergion, S:t Johannes församling

Christina Bergion, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Assistent i församlingsarbetet med inriktning mot diakoni

Per-Olof Engström, S:t Olofs församling

Per-Olof Engström, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Eva Fremred, Borgs församling

Eva Fremred, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Annika Hansson, S:t Olofs församling

Annika Hansson, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Olena Johansson, Borgs församling

Olena Johansson, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Jimmy  Kindkvist, S:t Johannes församling

Jimmy Kindkvist, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Socionom

John-Willas Krogevoll, S:t Olofs församling

John-Willas Krogevoll, S:t Olofs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Beteendevetare

Ulla  Lundström, S:t Johannes församling

Ulla Lundström, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Assistent i församlingsarbete, diakoni

Anette Pettersson, Kolmårdens församling

Anette Pettersson, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Inga Rauker, Kolmårdens församling

Inga Rauker, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakoniassistent

Ingvar Sjögerud, Kolmårdens församling

Ingvar Sjögerud, Kolmårdens församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon

Eva Sjövall, S:t Johannes församling

Eva Sjövall, S:t Johannes församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlings- och diakoniassistent

Louise  Thorén Lagerlöf, Diakonicentrum

Louise Thorén Lagerlöf, Diakonicentrum

Svenska kyrkan i Norrköping

Socionom & dramapedagog

Leena-Kaisa Wassberg, Borgs församling

Leena-Kaisa Wassberg, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Sjukhuskyrkan, Diakon

Viktoria Witt, Diakonicentrum

Viktoria Witt, Diakonicentrum

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon, Chef Diakonicentrum

Anna-Karin Östling, Borgs församling

Anna-Karin Östling, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Diakon